Norsk-svensk satsning bryter videoinlåsningen

UC Det norska bolaget Synergy Sky gör en global satsning med svenskt stöd. Det handlar om mjukvara för att administrera och leverera video och uc som tjänst, utan inlåsning vid en specifik tillverkares utrustning.

Norsk-svensk satsning bryter videoinlåsningen

Operatörers och andra tjänsteleverantörers lanseringar av videokonferenser och uc som tjänst har gått trögare än många förväntat sig, konstaterar Ståle Reitan, vd för Synergy Sky.

– De tvingas till för mycket manuellt jobb i leveransen till kunderna, vilket påverkar lönsamheten, och bristande övervakningsmöjligheter leder till reaktiv hantering av fel.

Det är två av de utmaningar som Synergy Sky vill möta med den egenutvecklade mjukvara som nu nått version 3.0 och anses redo för en bred lansering.

Mix av tillverkare

Synergy Skys plattform är en mellanprogramvara som används för att skapa tjänsteerbjudanden enligt multitenant-principen och med en mix av utrustning från en rad olika tillverkare. På listan idag finns Cisco, Polycom, Microsoft Lync, Radvision, Lifesize, Acano och Pexip. Man har också stöd för katalogtjänsten Seevia och det globala högkvalitetsnätet Media Network Services, MNF.

– Vår plattform är den första multivendor, multitenant-lösningen på den här marknaden. Vi tar bort den höga grad av inlåsning som kommer med tillverkarnas produkter och system, säger Ståle Reitan, som själv har en bakgrund från Tandberg och år 2007 grundade konsultbolaget Synergy Consulting

Det har arbetat med nordiska tjänsteleverantörer och stora företag och organisationer. Det är de erfarenheterna som ligger till grund för utvecklingen av Synergy Sky-plattformen.

Flera av de andra ledande personerna i Synergy Sky har också en bakgrund hos Tandberg. Det gäller exempelvis de två investerare som för ett år sedan gick in i bolaget via Newcap och skapade möjligheter för den produktutveckling och internationella satsning som nu förverkligas. Det är styrelseordföranden Patrik Christiansen och seniorrådgivaren Pär Stenstierna, som båda var med och grundade Visual Conference Group och sålde bolaget till Interoute 2011.

– En viktig poäng är att Pär och Patrik inte är rena riskkapitalister. De har snarare gjort en industriell investering och arbetar båda aktivt med att utveckla bolaget, påpekar Ståle Reitan.

Ingen startkostnad

Idag arbetar 12 personer i Synergy Sky. Huvudkontoret ligger i Oslo, försäljning och marknadsföring leds från Stockholm och i Göteborg har man ett utvecklingskontor. Inom kort öppnas ett USA-kontor i New York.

– Under loppet av 2014 kommer vi att bli 20 personer i företaget, säger Ståle Reitan och tillägger att de första kunderna redan är igång.

De har varit med sedan release 1.0 och använt några av de moduler som finns med i den bredare produkt som lanseras som 3.0 (se faktaruta).

Inom målgruppen finns olik typer av kunder. Det kan vara Telia, AT&T eller någon annan stor operatör, en systemintegratör med fokus på uc inkluderat video, en liten AV-integratör eller en it-avdelning som förpackar och säljer tjänsterna internt. Prismodellen bygger på antalet användare i månaden och man har ingen startkostnad för mjukvaran som sådan.

Fakta

Synergy Sky tar helhetsgreppet

De flesta video- och uc-tillverkarna har egna management-verktyg till sina produkter. Synergy Sky tar ett helhetsgrepp om en heterogen infrastruktur och gör den operatörsmässig, fram till administrationen av ändpunkterna. I nulägt är det fokus på video och uc, men stöd för telefoni finns med i planerna. Plattformen består av följande moduler: • Meeting IQ. Det är den del som knyter ihop en pool av mcu-resurser från olika tillverkare och matchar den mot de krav och förutsättningar som gäller för respektive möte. • Övervakning i realtid gör det möjligt att vara proaktiv när det dyker upp problem och leva upp till SLA-åtaganden. • Rapporter, både till slutkunderna och för att tillgodose tjänsteleverantörens behov. • Provisionering på ett automatiserat sätt, exempelvis av klienter för Lync och Jabber. • En bokningsportal där man bokar in de personer som ska delta och systemet kommer på egen hand upp med förslag på olika sätt att delta i mötet, beroende på tidigare användarmönster. • Billing. Det gäller att kunna ta betalt och att kunna erbjuda en uppsättning olika prismodeller som matchar kundernas önskemål.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.