De talade under konferensen Telekom idag Live

Telekom idag Live Effektiv digitalisering och nästa generations IoT var teman under konferensen Telekom idag Live.

De talade under konferensen Telekom idag Live

Under dagen berättade tolv talare att om sin syn på området digitalisering.

Först upp på scen var Fredrik Östbye, digitaliseringschef på pumptillverkaren Grundfos. Han berättade att man satt visionen att gå från att sälja fysiska pumpar, till att erbjuda vatten som en tjänst. Affärsmodellen ska vara att sluta sälja produkter och istället komma närmare sina kunder.

– Löser vi det här kommer vi att vara i business länge, sa han.

Enligt Fredrik är några av de viktigaste punkterna för att lyckas med digitaliseringen att man dels använder personer inom den egna organisationen som vill vara med och driva utvecklingen. Men även att inse att man måste skapa ett fungerande ekosystem tillsammans med kunder och distributörer för att lyckas.

Samarbete mellan stort och smått

Därefter intog Katrin Heveus, vd för Manetos, scen. Hon fokuserade på att stora företag och startups bör titta mer på samarbeten. I många fall kan intressanta samarbeten som båda får stora vinster av komma till stånd.

Katrin, som tidigare varit chef inom Telia, hade även fem insikter som hon tyckte var signifikanta för startups – och som storbolagen kan dra fördel av:
– Snabbhet slår perfektion
– Det är viktigare att vara hungrig än att vara smart
– Passion är viktigare än trygghet
– Kreativitet slår resurser
– Fokus är viktigare än storlek

Digitalisering ger kunskap – och affärsmöjligheter

Karin Avatare på Scania var nästa talare. Hon berättade om att man inom företaget tidigt tog beslutet om att digitalisering är framtiden. Sedan en tid tillbaka har man kopplat upp sina lastbilar och i dagsläget är över 300 000 enheter uppkoplade.

Och uppkopplingen ger enorma fördelar dels när det kommer till fordonsdiagnostik samt vagnparksinformation.

–Min vision är att få vara en personlig tränare för lastbilen. Jag vill kunna bidra till bättre tillförlitlighet och 100 procent uptime, sa hon.

Karin sa att ett problem med all data man samlar in – är att få kvalitet ur den.

Fjärde talaren, Linda Krondahl vd för Things, talade likt Katrin Huveus mycket om samarbete mellan stora och små företag.

– Vi vill transformera små bolag till stora värdeskapare. Detta genom att ge industribolag och startups möjlighet att träffas.

Linda berättade även att det är stor skillnad mellan Sverige och USA. På andra sidan Atlanten är nästan vart tredje startup kundfinansierat – här i Sverige är den siffran blott fem procent. Därför är det så otroligt viktigt att nystartsföretagen får verkliga kunder.

Linda hade även några tips till storbolagen på hur de ska agera när de vill innovera. En av de viktigaste är: ”Titta vad som finns externt innan du börjar utveckla”.

Talarna under dagen:

Fredrik Östbye – Grundfos
Eilert Johansson – PIMM
Karin Avatare – Scania
Linda Krondahl – Things
Yacir Chelbat Persson – Securitas
Anders Visell – Indentive
Katrin Heveus – Manetos
Erik Forsgren – Ericsson
Rami Avidan – Tele2
Conny Björnehall – Sogeti Sverige
Per Gustafsson – Vmware
Kalle Eneroth – IoT Sweden

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.