Nu har PTS beslutat om regler om säkerhetsåtgärder

Mobilnät Den 1 juni börjar de nya reglerna kring informationssäkerhet att gälla. Och nu har PTS beslutat om vilka föreskrifter och allmänna råd som gäller för nät som hanterar samhällsviktig infrastruktur.

Nu har PTS beslutat om regler om säkerhetsåtgärder

Den så kallade NIS-lagen, lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, har sedan den antogs varit tongivande i debatten kring 5g, nätutbyggnad – och inte minst kinesiska teknikleverantörer.

Den nya reglerna om säkerhetsåtgärder gäller för de nätverk och informationssystem som används för att tillhandahålla samhällsviktiga tjänster inom sektorn digital infrastruktur. Reglerna gäller för registreringsenheter för toppdomäner och leverantörer av DNS-tjänster.

Nu har PTS beslutat om föreskrifter och allmänna råd om vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas enligt NIS-lagen.

Så vad innehåller dessa?

Jo, bland annat:

– Krav på att genomföra riskanalys för nätverk och informationssystem samt att dokumentera skälen till bedömningarna.

– Ett antal säkerhetsåtgärder som leverantören ska genomföra i de fall leverantörens riskanalys påvisar vissa brister.

– Krav på att ta fram åtgärdsplaner och att vidta kontinuitetshöjande åtgärder.

PTS kommer att bedriva tillsyn över hur leverantörerna av samhällsviktiga tjänster inom sektorn digital infrastruktur uppfyller de nya skyldigheterna.
Föreskrifterna och de allmänna råden träder i kraft den 1 juni 2021.

Här går det att ta del om föreskrifterna.

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!