Nu ska bikupor i hela Sverige bli uppkopplade

IoT Ett tillskott på 600 000 kronor ska ge ytterligare uppkopplade bikupor. Nu tilldelar Jordbruksverket pengar till Beelab i digitaliseringsstöd.

Nu ska bikupor i hela Sverige bli uppkopplade
Mikael Ekström, digitaliseringsrådgivare på Tietoevry

Att bin och andra pollinerande insekter är centrala i vårt ekosystem råder det inga frågetecken kring. Men trots vetskapen om det så har förutsättningarna för dem försämrats rejält de senaste åren. Med det som bakgrund startade Tietoevry och HSB Living Lab en digital bikupa 2019.

Med hjälp av IoT, mobilappar, molnlösningar och artificiell intelligent så kan bisamhällen övervakas samt viktig information samlas in. Och tack vare detta så kan man använda kunskapen till att undvika sjukdomar och bidöd.
– Beelab visar hur tekniska lösningar kan bidra till att förbättra samhället för både människa och natur. Bina är en av planetens viktigaste varelser och är bidragande för att vi ska kunna upprätthålla den biologiska mångfalden. Honungsbin lever i samhällen och bikupor, och lämpar sig därför bra att ta in forskningsdata ifrån. Med data, såsom temperatur, vikt, lufttryck, luftfuktighet eller luftkvalitet som samlas in via sensorer och med hjälp av AI kan vi få en helt ny förståelse för hur bina lever och mår, och även se långsiktiga trender. Ju fler kupor vi kan installera desto bättre blir den förståelsen, säger Mikael Ekström, biodlare och senior digitaliseringsrådgivare på Tietoevry.

Rikstäckande nätverk

Nu har Beelab godkänds för finansiering från Jordbruket. Av myndigheten tilldelas projektet 600 000 kronor och de pengarna ska användas till att utveckla ett nationellt nätverk av uppkopplade bikupor i Sverige, samt till att vidareutveckla den mobilapp man tagit fram.

I skrivande stund består projektet av bikupor i sju städer och med de nya pengarna så är tanken att man ska blomma ut till samtliga 25 biodlardistrikt.
– Pengarna från Jordbruksverket gör det möjligt för oss att kunna fortsätta utveckla ett rikstäckande nätverk av uppkopplade bikupor. Genom att samla in data från norr till söder kommer vi att få ännu bättre möjligheter att se skillnader i vårt avlånga land och kraftigt förbättra vårt underlag. Målet är att de digitala bikuporna ska underlätta för biodlare, forskare och myndigheter, fortsätter Mikael Ekström.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.