Ny ”instruktionsbok” ska ge bättre täckning och kapacitet inomhus

Trådlös kommunikation En handbok till fastighetsägare som vill maximera kapaciteten för trådlös kommunikation. Nu ger Tele2 konkreta rekommendationer och vägledning för att hjälpa till att få bästa täckningen.

Ny ”instruktionsbok” ska ge bättre täckning och kapacitet inomhus

Beteckningen ”radioskugga” har i dag en ödesdiger betydelse. För eftersom användningen av trådlös kommunikation är så utbredd – har kraven på god täckning ökat enormt. Allt fler vill ha många enheter som kan parata med varandra och nätet. Att då inte ha täckning innebär att man går miste om mycket.

Frågan har blivit högaktuell nu i kombination med att nya byggnadsstandarder och byggnormer uppdateras. Därför har Tele2 tagit fram en handbok som ska ge fastighetsägare rekommendationer om vad de bör tänka på och vilka utmaningar och lösningar som finns kring trådlös uppkoppling.
– Fler och fler fastighetsägarkunder hör av sig till oss och undrar om de behöver vidta åtgärder för att öka både trådlös täckning och kapacitet inomhus i sina fastighetsbestånd. Eftersom detta är viktiga frågor för många av våra kunder vill vi kunna ge konkret, lättförståelig och faktabaserad vägledning på ett samlat sätt. Det är här handboken kommer in, säger Stefan Petersson, chef för fastighetsaffären på Tele2.

Utgå från behov

Så vad är det då för rekommendationen som operatören har? Det första är att de anser att behoven måste vara styrande i större utsträckning. Om man som fastighetsägare ser över hur man själv och hyresgästerna tänker använda trådlös teknik samt var i byggnaden man planerar använda den.

Om varken befintliga mobilnät, befintliga fasta bredbandsnät, repeater-lösningar eller utvecklade wifi-nät kan täcka de behovs som finns, kan utbyggnad av ett fastighetsspecifikt inomhusmobilnät övervägas. I sådana fall rekommenderar Tele2 i första hand att fastighetsägaren etablerar ett passivt antennät (s.k. DAS). Ett passivt antennät ger fastighetsägaren kontroll över den grundläggande infrastrukturen, är standardiserat, skalbart och teknikneutralt och reducerar både legal, operativ och teknisk risk.

Här går det att läsa hela Tele2:s handbok.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.