Ny konsultjätte på gång

Aktieägarna i svenska Cybercom och Semcon har i dag mottagit ett offentligt erbjudande om köp av samtliga aktier i bolaget från JCE Group. Cybercoms aktieägare erbjuds 38 kronor kontant för varje aktie och aktieägarna i Semcon erbjuds 65 kronor per aktie. Totalt uppgår affären till 1,5 miljarder kronor, varav samtliga aktier i Cybercom uppgår till 468 miljoner och i Semcon drygt 1,1 miljarder. Om köpen går igenom har JCE Group planer på att slå ihop de bägge företagen.

I ett pressmeddelande skriver Cybercom att styrelsen ska utvärdera det lämnade budet och återkomma med ett utlåtande i god tid innan acceptfristen utgår. Styrelsen kommer även att ge i uppdrag till en oberoende aktör att ta fram en så kallad fairness opinion som ska publiceras i samband med styrelsens utlåtande.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.