Ny lag ska öka e-säkerheten

Lagstiftning Tydligare krav, bättre förutsättningar för nätutbyggnad samt konkurrens. Det är tre saker som omfattas av den nya lagen om elektronisk kommunikation. 

Ny lag ska öka e-säkerheten

Den 3 juni fick vi en ny lag kring elektronisk kommunikation. Denna syftar till att användare ska ha ett brett utbud av tjänster md god kvalitet, kapacitet och säkerhet. Grunden till lagen är regler som funnits i tidigare lagar, men dessa har även finjusterats och utökats med nya.

En nyhet är att kommunikaitonslagen även omfattar aktörer. Nämligen de som bara använder gruppchattar, meddelandetjänsten eller e-postmeddelanden. Leverantörer av dessa tjänster måste ny följa vissa regler som framförallt handlar om skärpt säkerhet sam information.

Något som även tillkommer är tydligare regler som rör vilken information slutanvändare ska få innan de ingår ett avtal samt regler kring hur ett byte mellan internetleverantör ska gå till. I lagen finns det även nya regler som ökar möjligheterna för leverantörer att få tillträde till ett fastighetsnät eller andra nät nära slutkunder. Detta är motiverat ur konkurrenssynpunkt.

Ett nytt verktyg som PTS nu har att tillgå är sanktionsavgift. Om någon överträder lagens regler så har myndigheten nu möjlighet att besluta om sanktionsavgifter.

Här går det att läsa mer om Lagen om elektronisk kommunikation (LEK)

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.