Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Ny modell för bredbandsstöd

Bredband Post- och telestyrelsen har fått uppdraget att föreslå hur de framtida insatserna för bredbandsutbyggnaden med statliga medel kan utformas.

Uppdraget kommer från regeringen och PTS gör bedömningen att utbyggnaden av bredband har kommit till ett sådant skede att det blir svårt att lösa den kvarvarande utbyggnaden genom lokala engagemang och en fördelning av bredbandsstöd som styrs av ansökningar. Som den nuvarande så kallade ”nerifrån och upp-modellen” fungerar. För att kunna hantera den framtida bredbandsutbyggnaden anser PTS att det behövs förändring i form av mer strategisk styrning av bredbandsstödet.

Myndigheten föreslår därför en uppgradering i form av en ”uppifrån och ner-modell” med ett centralt styrt system där offentliga aktörer gör kartläggningar och prioriteringar över områden som behöver stöd.

Förslaget till en ny modell betyder bland annat:

*Stöd för bredbandsutbyggnad bör hanteras som ett statligt stöd framöver. Om fokus riktas på ett stöd kan det främja förutsebarheten för aktörerna på bredbandsmarknaden.

*Bredbandsstödet bör vara ett nationellt stöd utanför landsbygdsprogrammet och den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Ett sådant stöd kan vara särskilt utformat för bredbandsutbyggnad och anpassat till utvecklingen på den svenska bredbandsmarknaden.

*Den regionala kompetens som finns i respektive län bör tillvaratas och det ska vara möjligt att påverka var stödmedel fördelas genom prioriteringar på regional nivå.

Ett nytt bredbandsstöd i enlighet med den föreslagna modellen bör enligt PTS tas fram så snart som möjligt för att förbättra förutsättningarna att nå målen i regeringens bredbandsstrategi.

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!

Gratis nyhetsbrev!

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Telekomidag sparar mina uppgifter