Ny OECD-rapport drar upp framtiden för operatörerna

En förändrad verklighet driven av teknisk utveckling. I en ny OECD-rapport analyseras operatörernas framtid där det framgår att nya specialister utmanar de traditionella företagen.

Ny OECD-rapport drar upp framtiden för operatörerna

Telekommarknaden har under en längre tid befunnit sig i en rätt stor omställning. Dels att digitaliseringen med ny tjänster och övergången till IP öppnat marknaden för nya aktörer – och dels för att globala giganter i allt större takt kliver in på de traditionellt nationella operatörernas affärer.

Och den nya verkligheten för operatörerna har nu analyserats i en ny rapport från OECD: ”The operators and their future – the state of play and emerging business models”. Det som undersöks i studien är dels hur tillväxt, investeringar och vinster ser ut samt hur de påverkas av att nya aktörer etablerar sig på marknaden.

En av punkterna som lyfts upp är att när tillväxten blir lägre, har de stora operatörerna valt att expandera till nya områden som bank, media, försäkring och sport. Samtidigt pågår en ökad specialisering genom etablering av renodlade grossistoperatörer som utmanar. Lägg till att tjänsteleverantörer och produktutveckling driver på utvecklingen än mer.
I framtiden kommer det därför finnas flera olika typer av operatörer. Dels de stora integrerade såsom AT&T, DT och Telia, men de kommer utmanas i en allt ökande takt av specialisterna. Dels grossistoperatörerna på infrastruktur men även av internettjänst- och innehållsföretag som exempelvis Amazon.

Läs hela rapporten här.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.