Ny rapport: Så tänker svenska företag om metaverse

Metaverse Metaverse har potential att bli en guldgruva för svensk industri, men det finns en hel del utmaningar kvar att övervinna visar en undersökning som Visual Sweden och Nagarro har gjort. Vi har pratat med Frederik Sahlin om läget, hindren och länder som kommit långt.

Ny rapport: Så tänker svenska företag om metaverse

Den virtuella och den fysiska världen kopplas allt tätare samman. Hittills har metaverse varit väldigt tätt förknippat med gaming, men det finns också stora möjligheter med många av teknologierna även i industrin. Dessa möjligheter vill it-konsultjätten Nagarro belysa.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

 Tillsammans med Visual Sweden har Nagarro undersökt hur långt svenska företag kommit på sina metaverse-resor. Rapporten bygger på en kombination av enkäter, djupintervjuer, rundabordssamtal och workshops med 52 deltagare från 37 svenska industriföretag. 

Resultatet varierar kraftigt. Framförallt beroende på vilken teknologi som diskuteras.

 – Det ryms ju väldigt många olika teknologier i begreppet metaverse. Alla företag håller på och jagar tillämpningar som passar den egna verksamheten och går snabbt att räkna hem. Därför blir det att företagen börjar med de teknologier som det finns intern kompetens kring, säger Frederik Sahlin, som är säljchef på Nagarro.

 Dit hör allt som oftast inte den femte generationens mobilnät. Samtidigt är 5g-anslutning på många sätt helt instrumentellt för många metaverse-tillämpningar.

 – Väldigt många har en förståelse för hur viktig konnektiviteten är och möjligheterna som 5g kommer med. Men det är relativt få som ens börjat fundera på hur 5g kan användas i den egna verksamheten. Det är lite förvånade.

 Hittills är det framförallt olika typer av digitala tvillingar som lockar mest intresse bland de svenska industriföretagen.

 – Alla tycker att det är spännande. Sen är det olika hur avancerade usecase man ser framför sig. Många tänker sig börja relativt enkelt med digital kopia av en produkt.

– Sen blir ju steg två att underhålla den här digitala tvillingen, att samla in data för att möjliggöra realtidssimuleringar och optimeringar utan att påverka den fysiska produkten.

 Datasäkerheten är dock en farhåga som många industriledare är bekymrande kring.

”Får inte hamna på villovägar”

 – Om man säljer en produkt och skickar med en digital tvilling vill ju det tillverkande företaget fortfarande ha tillgång till datan som tvillingen generar. Det blir viktigt att slå fast vem som äger den datan så att den inte hamnar på villovägar.

– Teoretiskt skulle det ju gå att ta en kopia på den digitala tvillingen och därigenom tillverka en piratprodukt. Så det är en begriplig oro.

 Frederik Sahlin upplever att många av industribolagen har väldigt bra koll på sin it-säkerhet, men att det ser sämre ut med ot-säkerheten.

 – Ot och it sköts ju allt som oftast av olika avdelningar. Ot-bitarna är ofta i miljöer som inte är skyddade på samma sätt och där riskerna för angrepp därför är större. Många företag vidtar nu åtgärder för att förbättra just ot-säkerheten.

Utöver säkerhetsfrågan, är också bristfällig teknisk mognadsgrad ett annat hinder mot metaverse-satsningar.

 – Vr-glasögon exempelvis, är ju fortfarande dyra, stora och otympliga. Sen kan ju en del andra use-case också vara beroende av väldigt bra uppkoppling som bolagen inte har investerat i ännu.

 Nagarros säljchef tror att det på utbildningssidan kommer hända mycket kommande år.

 – Det blir ju exempelvis ett väldigt effektivt sätt för att utbilda servicetekniker. Du kommer kunna klämma och känna på grejer utan att vara där fysiskt.

– Det blir ju också en fantastiskt sätt att göra produktdemonstrationer på eller att göra onboarding av nyanställda.

 Bland de tillfrågade industribolagen finns det ett stort intresse för privata 5g-lösningar.

 – Det man vill göra med metaverse handlar ju mycket om realtidsinsamling av data, och då blir ju ett eget nät i kombination med exempelvis edge computing väldigt intressant.

Sverige är inte i frontlinjen

 Det finns länder som har kommit längre med industriella metaverse-tillämpningar än Sverige.

 – Tyskland upplever jag har kommit ganska långt. Det beror mycket på att Siemens gjort stora satsningar på det här området.

 Tillväxten för metaverse inom industrin spås bli enormt kommande år.

 – Det finns studier som pekar på att värdet av de här investeringarna kommer att tiodubblas kommande tio år. 100 miljarder dollar kommer den här marknaden vara värd 2030. På konsumentmarknaden är samma siffra 20 miljarder dollar.

 Både stora globala spelare och mindre startups är tillfrågade i undersökningen. Det finns av förklarliga skäl skillnader i hur bolagen ser framför sig att de kommer använda sig av metaverse.

 – Mindre och medelstora bolag tittar generellt sett mycket på produktdemonstrationer och sådana saker, medan stora globala bolag tittar på lite mer avancerade projekt kopplade till digitala tvillingar.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.