Ny strategi för bredbandsutbyggnad

Tillgången till bredband är fortfarande är dålig i vissa regioner i landet. PTS ska därför föreslå en bredbandsstrategi för tillgänglighet och konkurrens.

Det fanns i januari 2006 cirka 2,5 miljoner redan levererade eller leveransklara bredbandsaccesser i Sverige. Det innebär att drygt hälften av Sveriges hushåll omgående skulle kunna ansluta sig till ett bredbandsnät. Det är en ökning med 40 procent jämfört med samma månad 2005.

Det finns dock stora geografiska skillnader i tillgången till bredband. Orter med färre än 250 invånare har betydligt sämre tillgång till bredbandsnät än större orter. Det visar Post- och telestyrelsens, PTS, rapport Bredband i Sverige 2006.

 Då tillgången till bredband fortfarande är dålig i vissa regioner i landet anser PTS att det är viktigt med en samlad strategi för den fortsatta bredbandsutbyggnaden. PTS ska därför senast den 1 mars 2007 föreslå en bredbandsstrategi för tillgänglighet och konkurrens. Målet med strategin är att alla svenskar ska ha tillgång till bredband år 2010 och att så många som möjligt ska kunna välja mellan flera operatörer.

Fakta

Strategin ska ge förslag på:

•hur alla i Sverige ska få bredband

•hur olika tekniker tillsammans kan ge full tillgänglighet med kvalitet

p>•hur områden i behov av ekonomiskt stöd ska identifieras

•tänkbara finansieringssätt

•hur tillträdesproblem på regional nivå kan hanteras

•hur likabehandling av alla operatörer som vill ha tillgång till accessnätet skulle kunna ske

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.