Ny strategi för hållbarhet

En ny hållbarhetsvision har utformats av en grupp internationella forskare. Genom regelbundna träffar tack vare teknikens möjligheter har projektets miljöpåverkan kunnat minimeras.

Ett företag som fokuserar sina insatser på ett enda område når inte god framgång. Satsar man i stället resurser på att samtidigt gynna aktieägare, samhälle och miljö kan man både växa och öka sina intäkter. Hållbarhet är inte längre ett mål utan en hel strategi. Så säger den internationella forskargrupp som sammanställt rapporten ”A new mindset for corporate sustainability”. Rapporten listar även tio steg som företag bör vidta för att bli innovatörer med ett hållbart perspektiv.

– Vår slutsats är att satsningen på samhällsansvar och hållbar utveckling inte längre bara kan vara en sidoaktivitet. I stället måste man fokusera på alla tre områden samtidigt och se dem som ett integrerat system, säger professor Sarah Slaughter, en av deltagarna i forskargruppen.

Miljövänlig kommunikation

Rapporten har skrivits ihop av forskare från Kina, Singapore, Spanien, Storbritannien och USA som under arbetets gång träffats ett flertal gånger, men inte på traditionellt vis. Genom högupplösta videokonferenser tack vare Ciscos Telepresence-system har projektet i stället minskat sin miljöpåverkan markant.

Det är British Telecom som i samarbete med Cisco gjort detta möjligt och systemet visar enligt Ciscos teknikchef Phil Smith prov på möjligheterna att samarbeta avancerat över hela jordklotet.

Ni kan läsa mer om grön it i nästa nummer av Telekom idag som kommer ut den 7 februari.

Fakta

10 punkter för hållbar framgång

1. Gör innovationer för hållbarhet till en del av företagets vision.

2. Formulera strategi med hållbarhet som kärna.

3. Bädda in hållbarhet i alla delar av verksamheten.

4. Betona handling, inte ord.

5. Bilda grupp på styrelsenivå för att ge hållbarhet mer kraft.

6. Sätt bestämda regler.

7. Inkludera alla i arbetet.

8. Utnyttja personalkraft, belöna innovation.

9. Gå med i nätverk.

10. Tänk bortom rapportnivå: få alla system i nivå med företagets vision.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.