Ny telefonilösning för tidningsläsande

I Norge är det sedan oktober i år möjligt att ringa ett gratisnummer och få de största dagstidningarna upplästa i telefonluren av talsyntesen Kari. Uppringaren styr själv vilka tidningar och vilka nyheter den vill lyssna till. Tjänsten, Telefonavisa, är utvecklad i samarbete mellan Norges Blindeforbund, VoiceASP och Acapela Group.

Tjänsten är talstyrd och användaren navigerar med hjälp av sin egen stämma. Via de talbaserade menyerna kan man med hjälp av röstkommandon välja vilken tidning och vilken slags nyhet man vill ”läsa”: förstasidan, inrikes, utrikes, kultur, sport etcetera. Acapela Groups Kari är en kvinnlig talsyntes som valts att ge röst åt Telefonavisa. Kari har en stämma som är snarlik den mänskliga, med naturligt uttal och intonation.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.