Nya förslagen för upphandlingar

Affärer Idag har utredningen om överprövningar av upphandlingar presenterats. Några avgifter för att begära en överprövning kommer inte att införas.

Ti har redan tidigare rapporterat om den ibland rätt besvärliga situation som svenska myndigheter kan hamna i när upphandlingar överklagas. Till exempel var Stockholms stad avtal om datakommunikation en segdragen historia. Det tog mer än ett år att få affären på plats.

2013 tillsatte regeringen planer på en utredning för att se över rättsmedel inom offentliga upphandlingar. Idag har regeringens utredare Christer Sjödin presenterat den så kallade överprövningsutredningen.

Ingen kostnad för överprövning

En av idéerna som väckts har varit att införa en kostnad för att begära överprövningar, vilket skulle dra ned på antalet. Den idén föreslår utredningen inte, och motiverar det bland annat med att strategin att minska negativa konsekvenser av överprövningar är en mer framkomlig väg. Dessutom skulle det finnas en risk för ojämna förhållanden mellan större och mindre aktörer.

Däremot föreslår utredningen en förändring av möjligheterna för företag att få ersättning för processkostnader (utredningar och ombud, bland annat). Det ska framgent inte vara möjligt.

Sedan tidigare gäller att de olika parterna står för sina egna kostader, och den principen föreslås fortsätta.

Tydlighet om direktupphandlingar

Utredningen ger inga nya förslag till temporära direktupphandlingar utan föregående annonsering, om en överprövning gjorts. Idag finns en begränsad möjlighet till en sådan upphandling, men bara i begränsad utsträckning. Men några nya möjligheter får inte myndigheterna.

– Nej, det blir inga fler möjligheter än de som redan ges. Det kan inte ges utifrån EU-rätten. Det går inte att sträcka sig längre, säger Christer Sjödin.

Istället lämnas förslaget att myndigheter ska kunna förutse möjligheten att en upphandling begärs överprövad. På det sättet anser utredningen att myndigheter bättre ska kunna planera sin verksamhet.

Däremot blir det tydligare i vilka lägen det kan bli aktuellt. En förvaltningsrätt får 90 dagar på sig att handlägga överprövningsärenden, och enligt förslagen ska förvaltningsrätterna handlägga den här typen av ärenden ”skyndsamt”. Skulle det däremot dra ut på tiden så att en myndighet under en period står avtalslös, eller om överprövningarna går längre upp i rättskedjan, så ska det finnas möjlighet till en temporär direktupphandling. Samtidigt innebär den regeln att myndigheter också ska vara beredda på att avtal i vissa lägen kan behöva gälla också under överprövningstiden – alltså den beredskap som förslaget nämner.

– Det gäller att ta höjd så att det finns ett avtal som sträcker sig över den tiden, säger Ulf Palm, förbundsjurist på SKL.

Tror inte på färre överprövningar

Som helhet anser Ulf Palm att det är bra förslag, och att SKL i mångt och mycket står bakom. Däremot är han inte säker på att alla förslag leder till färre överprövningar.

– Nu är vi uppe på nivåer med runt 3000 överprövningar per år, och tendensen är att det ökar. Jag har svårt att se att det blir så väldigt många färre, utan vi får nog räkna med den här nivån, säger han.

Ett förslag ser han däremot som skulle kunna förändra mängden överprövningar, och det är utredningens förslag om preklusionsfrist. Kortfattat innebär det att leverantörer får svårare att åberopa fel i upphandlingsunderlaget som en anledning till överprövning, efter att tilldelningsbeslutet presenteras. Om leverantören uppmärksammar ett fel i underlaget ska det rapporteras. Enligt utredningen är förhoppningen en bättre dialog mellan parterna. Det finns fortfarande en lucka som ger möjlighet att påtala brister i underlaget även efter tilldelningsbeslut, men reglerna då är att det ska göras tio dagar efter att leverantören uppmärksammat brister.

– Där tror jag att vi kan se färre överprövningar, säger Ulf Palm.

Utredningen lämnades över till civilministern Ardalan Shekarabi idag, och förslagen föreslås skrivas in i lagstiftningen 1 januari 2017.

För den som är intresserad finns hela utredningen att läsa här (pdf-format).

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.