Nya regler – nytt arbete för PTS

Marknad EU:s roamingstopp innebär också att PTS kan få nya uppgifter på sitt bord. Nu väntar myndigheten på mer information om hur beslutet ska tolkas.

Det är inte bara operatörerna som väntar på mer information om hur det nya stoppet för roamingavgifter inom EU ska tolkas. Även PTS som har i uppdrag att agera tillsynsmyndighet i Sverige inväntar mer information om hur skrivelserna ska tolkas. Först blir det kommissionens uppgift att ta fram genomförandeakter som tydligare ska slå fast hur informationen ska tolkas. Därefter ska BEREC, den europeiska sammanslutningen som samlar EU:s tillsynsmyndigheter för telekommarknaden, ta fram riktlinjer.

– Kommissionen ska ta fram genomförandeakter och utifrån det ska BEREC ta fram riktlinjer. Med genomförandeakter i handen så ska det arbetet vara lättare att planera, säger Fredrik Kapper, handläggare på PTS och en av Sveriges representanter i BEREC.

Riktlinjerna från Berec lär finnas på plats till någon gång framåt vårkanten.

PTS ser redan idag till så att operatörerna efterlever de regler som finns.

Även på PTS är man i väntans tider alltså.

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.