Nya skyldigheter för smp-operatörer

PTS föreslår nya skyldigheter för operatörer med betydande marknadsinflytande i fasta nät. Bland annat ska Teliasonera hålla kostnadsorienterade priser när andra operatörer vill skicka samtal i bolagets nät.

Post- och telestyrelsen föreslår nya skyldigheter för operatörer med betydande marknadsinflytande inom fasta telefonnät. Bland annat ska Teliasonera hålla kostnadsorienterade priser när andra operatörer vill skicka samtal i bolagets nät. Teliasonera ska också fortsätta erbjuda en grossistprodukt för telefonabonnemang. Förslagen har lämnats till samråd med operatörerna som får en månad på sig att yttra sig över dem.

Mindre reglering

Beslutsförslagen innehåller skyldigheter för produkt- och tjänstemarknaderna: Fast tillträde till det allmänna telefonnätet, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering. Det har sedan 2004 funnits skyldigheter på dessa marknader. De föreslagna skyldigheterna omfattar i stort sett samma områden som tidigare, med ett viktigt undantag. De skyldigheter som PTS tidigare införde har bidragit till en ökad konkurrens på marknaden. Därför föreslår PTS nu att marknaden för samtalsförmedling inte längre ska regleras.

Slutliga beslut för marknaderna Fast tillträde till det allmänna telefonnätet, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering väntas vara fattade under mars månad 2009.

Ingen överprissättning

PTS har identifierat Teliasonera som operatör med betydande marknadsinflytande på de tre marknaderna. För att konsumenter ska kunna nå varandra ålägger PTS skyldigheter för operatörer på marknaden för samtalsterminering. Utöver Teliasonera finns ett 30-tal operatörer som tillhandahåller samtalsterminering. För att operatörer ska kunna erbjuda tjänster som är likvärdiga ålägger PTS Teliasonera att ge andra operatörer tillträde till sitt fasta telefonnät i form av en grossistprodukt för telefonabonnemang.

– Genom dessa skyldigheter ser PTS till att konsumenterna fortsatt får ett bra urval av operatörer att välja mellan för fasta telefonitjänster. Vi ser också till att operatörerna inte kan överprissätta tjänster som de säljer till varandra och som behövs för att samtrafiken ska fungera, säger Marianne Treschow, PTS generaldirektör.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.