Nyberg levererar men är missnöjd med bredbandet

Teliasoneras första kvartal lever upp till analytikernas förväntingar.
Även koncernchefen Lars Nyberg är tillfreds, särskilt med den höjda EBITDA-marginalen. Han är mindre nöjd med att bredbandstillväxten har tappat fart.

Nyberg levererar men är
missnöjd med bredbandet

Teliasoneras nettoresultat för första kvartalet blev 4 465 miljoner kronor, att jämföra med 3 976 miljoner för motsvarande period 2007.

Nettoomsättnintgen ökade 7,4 procent till 24 398 miljoner kronor (22 724).

EBITDA före engångsposter ökade till 7 755 miljoner kronor (7 583) och marginalen uppgick till 31,8 procent (33,4).

– Vi redovisade tillfredsställande siffror för första kvartalet och lyckades höja EBITDA före engångsposter i absoluta tal för första gången på över ett år, säger Lars Nyberg, Teliasoneras vd och koncernchef.

De planerade besparingarna ska ändå genomföras. Det innebär bland annat att 2 900 anställda sägs upp, varav 1 900 i Sverige.

Bredband stannar av

Priserosionen och migrationen från fasttelefonitjänster var fortsatt påtaglig på alla marknader. Tidigare har det kompenserats av tillväxten inom mobilitets- och bredbandstjänster, men här höjer Lars Nyberg ett varnande finger:

– Bredbandstillväxten avtog något i första kvartalet och uppvägde inte nedgången i fast telefoni i Sverige i den utsträckning jag skulle ha velat se.

Från och med den här kvartalsrapporten går det inte att utläsa hur Teliasonera presterar på företagsmarknaden. Integrerade företagstjänster är inte längre ett separat affärsområde, utan ingår som en del av mobilitetstjänster, bredbandstjänster och övrig verksamhet.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.