Nytt bakslag för Huawei i kammarrätten

5g-tillstånd Kammarrätten i Stockholm meddelar idag dom i målet mellan PTS och Huawei. Och det blev ingen rolig läsning för det kinesiska bolaget.

Nytt bakslag för Huawei i kammarrätten

Det blev ingen framgång för Huawei i kammarrätten i Stockholm. Idag meddelar domstolen att man avslår både delen om att använda Huaweis utrustning i nya 5g-nät och delen om att nätägarna ska byta ut befintlig Huawei-utrustning före 1 januari 2025.

”Kammarrätten har kommit fram till att det kan antas att radioanvändning kan orsaka skada för Sveriges säkerhet om produkter från Huawei används i centrala funktioner i 5G-nätet. Post- och telestyrelsen har därför haft skäl att förena tillstånd att använda radiosändare med villkor som förbjuder produkter från Huawei i centrala funktioner i 5G-nätet. Detsamma gäller för villkor som innebär att en avveckling av befintliga produkter från Huawei ska vara genomförd senast den 1 januari 2025”, skriver domstolen i ett pressmeddelande.

Kammarrätten menar att villkoren inte ”strider mot vare sig svensk eller internationell rätt”.

– Sveriges säkerhet är ett synnerligt starkt intresse och Post- och telestyrelsens beslut grundar sig på ett verkligt, aktuellt och tillräckligt allvarligt hot mot Sveriges säkerhet säger rättens ordförande lagmannen Anita Linder i pressmeddelandet.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.