Nytt hopp för kopparnäten

Alcatel-Lucents forskningsavdelning Bell Labs har lyckats uppnå 300 Mbit/s över två dsl-linjer. Den förhöjda kapaciteten kan öka värdet på kopparinfrastruktur världen över.

I tester med vad man kallar DSL Phantom Mode har Bell Labs uppnått nedladdningshastigheter på 300 Mbit/s på sträckor upp till 400 meter. Hastigheter som dessa möjliggör för tjänsteleverantörerna att kunna öka kapaciteten hos den befintliga kopparinfrastrukturen för att tillgodose behovet av bandbreddskrävande triple-play-tjänster till privatpersoner och företagstjänster under många år framöver.

– Det som gör DSL Phantom Mode till ett sådant viktigt genombrott är att den kombinerar banbrytande teknik med en attraktiv affärsmodell som kommer att öppna upp för helt nya kommersiella möjligheter för tjänsteleverantörerna. I synnerhet blir det möjligt för dem att erbjuda de senaste IP-baserade bredbandstjänsterna genom att använda befintlig nätverksinfrastruktur, säger Gee Rittenhouse, vice forskningschef på Bell Labs.

Gammalt blir nytt

DSL Phantom Modes kärna innehåller en virtuell kanal för att komplettera de fysiska ledningar som är standardkonfigurationen för signalöverföring via kopparledningar. Orsaken till de drastiskt ökade överföringshastigheterna är tillämpningen av analog phantom mode-teknik i kombination med teknik som är branschstandard. Dels vectoring, som eliminerar störningar eller överhörning mellan koppartrådar, och dels bonding, som gör det möjligt att ta individuella ledningar och samla till en.

‒ Oftast tänker vi bara på hur innovation kan generera framtidens teknik, men DSL Phantom Mode är ett bra exempel på hur innovation även kan spela en viktig roll i skapandet av en framtid för befintliga lösningar och ge dessa nya värdeskapande egenskaper, menar Gee Rittenhouse.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.