nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Nytt projekt ska säkerställa nätet vid långvariga strömavbrott

Telefon och internet har blivit livsnödvändigt. Och som en del av samhällsstommen måste nätet säkras. Därför inleder PTS nu ett pilotprojekt för att yttäckande mobilnät inte ska slås ut vid strömavbrott.

  • Artikel annons 1

Vad skulle hända med ett samhälle om mobilnätet försvann? Telefoni och internet är i dag så integrerat i våra liva att det inte skulle ta lång tid innan problemen skulle komma. I första hand är det operatörernas ansvar att nät och tjänster fungerar. Och även om det är elbolagen som ansvarar för strömavbrott – måste operatörerna leva upp till vad som lagmässigt kallas för ”rimliga krav” på driftsäkerhet.

Från den 10 juni 2020 kommer vad som anses som rimliga krav att även specificera hur många timmar operatörerna måste se till att ha reservkraft vid strömavbrott.
I fjol drabbades Gotland av återkommande strömavbrott och eftersom ön har ett strategiskt läge ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv har PTS valt att starta ett pilotprojekt här. Syftet är att se till att mobilnätens funktion ska säkerställas vid strömavbrott i upp till tio dygn.

Men varför göra detta om det nu är lagkrav på operatörerna att säkerställa driften? Jo, myndigheten anser att det inte är rimligt att kräva att varje basstation ska ha reservkraft för så lång tid. Detta eftersom det i praktiken skulle innebära ett dieselaggregat på varje plats som måste underhållas, tankas och driftstestas. Kostnaderna skulle bli höga – och indirekt blir det konsumenterna som får betala för det.

Pilotprojektet ska identifiera vilken reservkraft som krävs för att näten ska ha grundläggande täckning. Alltså tillräckligt med utrymme för att ringa och surfa, men inte full kapacitet och den inomhustäckning man kanske har i normala fall. Projektet väntas pågå under ett par år

Etiketter:

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4