Nytt förslag från EU

Operatörer Ingen gräns för antalet fria dagar. EU lägger fram ännu ett förslag för slopade roamingavgifter i unionen från juni nästa år.

Nytt förslag från EU

EU-kommisionen lade först fram ett förslag, som innebar att varje användare hade max 90 dagar med fri roaming inom unionen. Antalet dagar i följd fick max vara 30 till antalet. Förslaget sågades och drogs sedermera tillbaka helt. Nu har kommissionen lagt fram ett nytt förslag där dagsbegränsningarna är borta.

Istället får operatörer en större befogenhet att kunna söka efter misstänkta beteenden, som att en användare tecknar ett abonnemang i ett land med lågt pris men sällan eller aldrig befinner sig där. I det läget får operatören möjlighet att lägga på roamingpåslag.

– Dagens förslag säkerställer att vi kan upphöra med roamingavgifter från 15 juni 2017 för alla som i perioder reser inom EU, samtidigt som vi säkerställer att operatörer har verktyg mot missbruk, säger Günther Oettinger, kommissionär för den digitala ekonomin.

Tecken på missbruk kan till exempel vara att trafiken i landet där abonnemanget tecknats är betydligt mindre än roamingtrafiken, eller att en användare har tillgång till flera sim-kort som används samtidigt.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.