Nytta och nöje

Expertkoll Här är de fem aspekter du behöver tänka på när du ska titta på användbarhet, skriver Jason Andersson.

Nytta och nöje

I mina möten med kunder över hela Norden är en vanlig fråga hur man kan få ökat utnyttjande av en lösning. Det gäller oavsett om vi pratar om en uc-lösning, en webbapplikation eller en mobil lösning. Man har investerat i en lösning som i grund och botten har potentialen att förbättra en rad olika områden; produktivitet, nytta, kostnader, service, produktupplevelse, ja till och med hela kundresan.

Tillverkare av kommunikationsapplikationer pratar ofta om användarvänlighet. Ser vi vad det ordet faktiskt betyder handlar det om att något (eller någon) är vänlig att använda. Användarvänlighet kan även betyda lätt att förstå. Men jag tror att många behöver fundera över ett annat relaterat ord, nämligen Användbarhet.

Användbarhet handlar om ett mätbart värde som utmärker hur lätt ett gränssnitt är att använda. Om vi tidigt i vår utveckling av lösningar tar in detta begrepp bygger vi in möjligheter till att förbättra den slutgiltiga användningen av en produkt.

Först måste det självklart vara så att funktionen motsvarar förväntningar på nyttan av den. Gör lösningen det som användaren behöver.

Jag har samtalat med leverantörer som lanserat nya funktioner på nya enheter. Stolt har de beskrivit scenario efter scenario där man kan förbättra för en användare. När jag sedan frågat dem hur många verkliga användare som varit del av utvecklingsprocessen, så är svaret oroande ofta att de inte har varit involverade.

Många menar att en användare endast kan återkoppla hur en funktion kan förbättras, inte förändras. Och de har inte överblicken för en längre framtidsdiskussion. Det kan stämma i vissa situationer, men i de flesta tror jag att slutanvändare kan tillföra mycket i utvecklingen av ett gränssnitt. Bjud med dina kunder och diskutera vilka situationer de har behov av nya funktioner, på nya enheter och nya miljöer.

Det finns fem aspekter som är viktiga att tänka på när du ser på en lösnings användbarhet.

1. Hur lätt är det för användare att använda de grundläggande funktionerna första gången de möts av gränssnittet.

2. Hur effektiv är gränssnittet. Detta mätvärde handlar om hur snabbt en användare kan utföra en uppgift efter att de lärt sig hur ett gränssnitt fungerar.

3. Kommer användaren ihåg hur man använde gränssnittet när denne är borta från det en period? Hur snabbt och enkelt kan de återfå kunskap och färdighet.

4. Hur många misstag för användare och hur svåra är dessa misstag? Hur lätt kan man återställa lösningen från dessa misstag.

5. Hur tillfredställande är gränssnittet att använda?

Användbarhet och Nytta är lika viktiga och tillsammans är de avgörande för om något kommer bli använt och därigenom påverka organisationen. Det betyder ingenting om något är lätt att använda men ingen vill ha. Och det är tragiskt när man tar fram ett gränssnitt och funktion som faktiskt gör vad som behövs, men ingen kan använda för att det är för komplicerat.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.