Offshoring – hot eller möjlighet?

I relation till hela arbetsmarknaden är antalet jobb som förväntas flyta utomlands litet. Dessutom ökar globaliseringen strömmarna till Sverige, hävdar ITPS i en rapport.

ITPS rapport, Offshoring IT Services – A Swedish Perspective, visar att offshoring av it-tjänster är en realitet i Sverige i dag och att trenden pekar uppåt. Handel med data- och informationstjänster ökar och det är i synnerhet exporten som har ökat kraftigt. Det faktum att allt fler tillfälliga arbetstillstånd beviljas personer från Indien tyder på ett ökat samarbete med indiska företag.

En kostnadsjakt

Offshoring av it-tjänster har fått alltmer uppmärksamhet under senare tid. Det finns en utbredd oro för att arbetstillfällen kommer att gå förlorade när företag i ökande utsträckning förlägger produktion i lågkostnadsländer. ITPS rapport visar att offshoringen ökar men i relation till hela arbetsmarknaden är antalet jobb som förväntas flytta utomlands mycket litet. Dessutom betyder offshoring av produktion inte nödvändigtvis att jobb faktiskt flyttar från Sverige. Studien tyder tvärtom på att detta oftast inte är fallet i dag.

– Det förefaller vara expanderande eller ny verksamhet som förläggs i andra länder och det huvudsakliga motivet är jakten på lägre kostnader, säger författaren Karin Hovlin.

Men det faktum att de svenska företagen anställer väldigt få just nu kommenteras inte i pressmeddelandet.

Göra Sverige attraktivt

I rapporten definieras ett antal utmaningar som måste mötas av både av politiker och näringsliv. En utmaning är att det finns ett behov av att göra Sverige till en marknad som karaktäriseras av hög kompetensnivå.

– Globaliseringen ger upphov inte bara till strömmar från Sverige utan även till Sverige. Vi måste se till att den svenska marknaden är attraktiv och öppen för kunskap och kapital från andra länder. Det handlar om att ha ett utbildningssystem som både är internationellt kompatibelt och konkurrenskraftigt liksom att arbetsmarknaden är öppen för internationell talang, säger Karin Hovlin.

Rapporten har tagits fram av ITPS på uppdrag av IVA.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.