Ökad effektivitet med distansarbete

Flexibelt arbete ger ökad produktivitet, ökad arbetsglädje och tros bidra till att nyckelmedarbetare stannar längre i organisationen. Det visar en studie från Avaya.

Studien om flexibelt arbete, det vill säga möjligheten att kunna arbeta från en arbetsplats utanför kontoret eller att inte vara låst till traditionella arbetstider, omfattar 3 500 anställda personer i Europa.

59 procent av de tillfrågade anser att de viktigaste incitamenten för en arbetsgivare att införa flexibelt arbete är ökad effektivitet.

– Det finns ibland en uppfattning om att företagsledningar brukar vara negativt inställda till distansarbete för att de är rädda att tappa kontrollen. Men enligt vår undersökning anser mer än hälften av alla chefer att flexibla arbeten ökar produktiviteten och att de anställda jobbar bättre, säger Michael bayer, Europachef på Avaya.

Behålla nyckelpersoner

Anställda i Europa tror att flexibel arbete bidrar till att minska arbetslösheten. 85 av alla tillfrågade menar att flexibelt arbete ger fler och mer långsiktiga jobb, samtidigt som det ska vara lättare att ta sig in på arbetsmarknaden efter att ha hamnat utanför. Större flexibilitet tros också bidra till att nyckelmedarbetare stannar längre i organisationen.

– Resultatet av undersökningen ger en indikation på att distansarbete kan vara en praktisk och kostnadseffektiv metod att locka till sig och behålla nyckelpersonal i en lågkonjunktur, säger Michael Bayer.

Den allmänna uppgfattningen ska enligt studien också vara att anställda med flexibelt arbete är lyckligare. Undersökningen har utförts av undersökningsföretaget Dynamic Markets i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Italien och Ryssland.

Fakta

Resultat av studien

– 85 procent av de tillfrågade tror att flexibla arbetsplatser skulle skapa nya jobb, bidra till att behålla personalen och samtidigt hjälpa före detta anställda tillbaka till arbete.

– 61 procent skulle insistera på att få arbeta flexibelt om rättigheten fanns lagstadgad.

– 67 procent menar att flexibla arbeten ger ökad arbetsglädje.

– 51 procent anger att flexibelt arbete ger ökad produktivitet.

– 59 procent anger att de viktigaste incitament för arbetsgivare att införa flexibelt arbete är ökad produktivitet och större möjlighet att knyta till sig medarbetare som är låsta till åtaganden utanför arbetet, till exempel att ta hand om barn.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.