Ökad kännedom om bluetooth

Kännedomen om bluetooth och dess möjligheter ökar. I en undersökning som genomförts Bluetooth Special Interest Group i USA, Storbritannien, Tyskland, Japan och Taiwan så har siffran för de som känner till teknologin stigit från 60 procent 2004 till 73 procent 2005. Totalt har 2 100 konsumenter tillfrågats.

Undersökningen visar också kunnandet om bluetooth är störst i Tyskland och Storbritannien med 88 procent. I USA som ligger lägst i undersökningen är siffran 58 procent 2005.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.