Därför ökar användningen av mobila appar

mobilitet Hybridkontoret har fått många att börja använda mobilappar på jobbet enligt Servicenow.

Därför ökar användningen av mobila appar

Molntjänstföretaget Servicenow berättar att man sett en explosionsartad ökning av användandet av mobila appar och att många företag planerar att investera mer i utvecklingen av mobila appar och andra verktyg under de kommande åren. Jämfört med föregående år har användningen av mobila appar ökat med 412 procent enligt Servicenow.

Jon Sigler, som är chef för utvecklarsamarbeten på Servicenow, tar upp tre viktiga faktorer som ligger bakom ökningen:

1. Vi arbetar på nya sätt

Under coronapandemin förändrades arbetslivet radikalt. Vi började jobba på nya platser och på nya sätt och det verkar som om förändringarna är bestående. Mobilappar kan spela en viktig roll i ett arbjuda en flexibel arbetsmiljö som uppmuntrar till utveckling. Enligt Jon Sigler på Servicenow spelade dessutom mobilappar en viktig roll när kontoren öppnades efter pandemin – apparna hjälpte medarbetare att komma in i nya rutiner och att exempelvis boka arbetsplatser på kontoret.

2. Användarvänligheten från konsumentsidan hittar in i företagsappar

Servicenow har sett hur nya it-lösningar först får fäste på konsumentmarknaden för att sedan börja användas av företag och organisationer. Tidigare har det varit problematiskt för företagen att på kort tid bygga egna appar med samma höga nivå av användarvänlighet, men nu finns möjligheterna att bygga sömlösa mobila upplevelser som matchar den teknikupplevelse som konsumentapparna ger.

3. Nya möjligheter med ny teknik

Ny teknik som ai, ar och low code bidrar till att skapa fler möjligheter att ta fram mobila appar som hjälper anställda i arbetet. En mobil app som baseras på ai och maskininlärning kan till exempel förutsäga och föreslå olika alternativ som medarbetarna kan tänkas behöva eller automatisera vissa moment i arbetet. När det gäller ar och vr så kan dessa tekniker öka effektiviteten och säkerheten för medarbetare som jobbar på fältet eftersom man får möjlighet att lösa problem på distans eller bedöma situtationen på djupet innan man åker till platsen. Jon Sigler på Servicenow berättar också att medarbetare i dag kan skapa just den mobila app som man behöver i arbetet utan att ha någon djupare teknisk kunskap, detta tack vare användningen av low code-plattformar.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.