Oordningens pris

Oordningens pris

Komplexitet är ett ord som alla it-avdelningar har en relation till. Oftast förs diskussionen kring den tekniska komplexiteten. Men jag vill mena att den moderna it-avdelningen brottas minst lika mycket med den organisatoriska komplexiteten för att kunna tillmötesgå de krav som ställs.

I takt med att högre krav ställs på flexibla och användarvänliga lösningar ökar utmaningarna för it-avdelningen. När användarna framför sina önskemål försöker många organisationer lösa dem med så små förändringar av befintliga system och processer som möjligt, vilket i en första anblick låter både riktigt och rätt. Men utan kontroll riskerar detta att kosta mer än det smakar. En kortsiktigt enklare lösning, med så få resursinsatser och så liten ekonomisk inverkan som möjligt, kan snabbt leda till en komplicerad miljö. Tillåts detta arbetssätt blir det snabbt ett lapptäcke av oplanerade integrationer, tillägg och justeringar i befintliga system. Hur bibehålls kontrollen då över systemen, vem ansvarar för vad och vilka kostnader är egentligen förknippade med dessa lösningar?

Nya integrationer och förändringar av systemen leder även till att nya arbetsuppgifter läggs till de tidigare. Organisationsträdet får successivt nya grenar. Med tiden blir det lätt ett rätt vildvuxet träd med många grenar som är svåra att se vilket ursprung och tillhörighet den egentligen har. Det skapas en ny tjänst där, en halvtidstjänst där och på sikt kan det bli ansenliga kostnader.

Därför är det effektivt och lönsamt att börja från början och kontrollerat designa de tjänster som som krävs för att tillmötesgå användarnas behov och krav. Min erfarenhet säger att en strukturerad tjänstedesign leder till ökad kontroll över resurser och system, lägre kostnader och en effektivare leverans med nöjdare användare. Ta därför den tid som behövs för att göra arbetet rätt från början och fokusera på att genomföra en tjänstedesign som dels tillgodoser användarnas behov men även säkerställer kontroll över vad som levereras.

//Peter Ljungholm arbetar som senior advisor på konsultbolaget Sourceskills.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.