Openreach bra men ska bli bättre

Den brittiska tillsynsmyndigheten Ofcom tycker att BT lyckats bra med grossistverksamheten i Openreach. Nu kommer förslag för ytterligare förbättring.

Sedan Openreach startades i 2006 har prisläge och tillgänglighet för bredband förbättrats på den engelska marknaden. Openreach har som fristående affärsverksamhet inom BT lyckats med: att bli ett välkänt varumärke separat från BT, skapat ett enhetligt säljsystem för tjänster och produkter inom bredband och telefoni och Openreach har förbättrat processen för att ge andra kommunikationsleverantörer tillgång till lokala nätverk och bättre möjlighet att installera egen utrustning längre ut i nätverken.

Bra ska bli bättre

För att den positiva utvecklingen inte ska stanna av föreslår nu Ofcom nya åtgärder för att stimulera Openreach att ge den bästa möjliga service, oavsett vem som är kund.

Ersättningar till telekomoperatörer, BT såväl som andra, som inte får sin produkt som utlovat ska förenklas genom att:

Openreach ska betala kompensation utan att kunden kräver det.

Utbetalningar av kompensation ska ske varje gång en tjänst faller under tröskeln i kontraktet, istället för att regleras mot genomsnittligt värde.

Utbetalningar av ersättning ska ske varje gång ett kontrakt inte uppfylls, utan någon övre gräns för ersättning.

Ersättningsnivå för att inte ha tillhandahållit aktiva ledningar, fördubblas mot den idag gällande.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.