Operatörens teknik ger mer effektiv vård

Videosamtal KOL-vård på nätet gynnar patient, personal och plånbok. En framgångsfaktor har varit den användarvänliga tekniken från Telia.

Ett åttiotal KOL-sjuka patienter på fyra svenska sjukhus har testat en totallösning för vård av kroniskt sjuka i hemmet med hjälp av teknik från Telia. Både patienter och vårdgivare är positiva. Och då projektet har bidragit till färre akutbesök med efterföljande återinläggningar har det även visat på en ekonomisk vinning.

Per-Olof Sjöberg, projektledare på forskningsinstitutet Rise, Research Institutes of Sweden, som lett projektet i samarbete med 21 partner, däribland sjukhus, teknikföretag och innovationskluster, berättar att de började med att skugga patienter i deras hemmiljö och personalen på klinikerna för att kartlägga utmaningarna.

– Vi insåg att vi behövde hantera allt detta och att det inte går med de befintliga resurserna som finns på klinikerna. Därför utvecklade vi en ny medicinsk roll som koncentrerade sig på att följa patienten i hemmet, en vårdoperatör.

Telia leverade tekniken

I projektet har patienterna med hjälp av en surfplatta gjort dagliga mätningar och självskattningar med hjälp av sensorteknik och formulär. Det visade sig vara en framgång att Telia, som utvecklade tekniken, installerade den hemma hos patienterna och också utbildade dem i deras hemmiljö där de kände sig trygga och kunde ta till sig av den nya tekniken.

Resultaten har skickats automatiskt till vårdgivaren. Vårdoperatören har haft regelbunden kontakt med patienten via videosamtal för att diskutera mätvärden och hälsa. Gick någon av de mätta parametrarna utanför de angivna ramarna fick vårdoperatören en larmsignal. Varje måndag genomförde läkarna på klinikerna och vårdoperatören en virtuell rond.

– Det visade sig vara ett effektivt sätt att hantera patienterna och har bidragit till att man lyckats förhindra försämringstillstånd och akutbesök, bland annat genom att byta preparat eller göra förändringar i medicinering utifrån mätvärdena. Patienterna har varit lyriska av att få tillgång till ett sådant här system, det gav dem stor trygghet, berättar Per-Olof Sjöberg.

I juni avslutades projektet och Per-Olof Sjöberg berättar att det nu pågår diskussioner med flera landsting som vill införa vårdtjänsten.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.