Operatörerna: Det här är våra viktigaste prioriteringar 2022

Operatörer Corona, hybridkontor och digitaliseringsrush. 2021 har bjudit på stora utmaningar och möjligheter.
Men hur ser det kommande året ut – och vad prioriterar man som operatör 2022? 

Operatörerna: Det här är våra viktigaste prioriteringar 2022

Det går inte att säga annat än att det gångna året har varit minst sagt annorlunda. Från restriktioner via vaccinationskaos till en påbörjad samhällsöppning. Vi har fått leva i olika grader av undantag.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

Men nu börjar det coronasargade året att lida mot sitt slut och det är dags att höja blicken inför 2022. Så vad fokuserar man på som operatör? Telekom idag ställde frågan till Telia, Tele2, Tre och Telenor. Vad är de viktigaste prioriteringarna 2022?
– Våra prioriteringar handlar mycket om vad som händer ute hos våra kunder. En viktig trend vi ser är att it, kommunikation och uppkoppling konvergerar när allt fler it-system flyttar ut i molnet – det kan vara både privata och publika moln, men kontentan är att kraven på näten ökar som bärare av all data. Detta bottnar i ett behov bland många företag och offentliga verksamheter att öka takten i digitaliseringsarbetet, säger Tobias Larsson, chef för Telias företagsaffär.

Tobias säger att pandemin var en tydlig påminnelse om hur viktiga de som operatör, med nät och tjänster är för att samhället ska fungera. Och även om det var en rejäl omställning så menar han att man ändå var ganska bra förberedd. Dock så har corona varit en reality check för många kunder.
– Pandemin har aktualiserat detta behov och det är nu lite eld i baken där ute bland många verksamheter. Man vill åt innovationskraften som finns i molntjänster för att tillgodogöra sig den senaste tekniken. Men man varken kan eller vill bygga allt själv längre och man behöver jobba med partners. Samtidigt finns det applikationer och data som måste skyddas till varje pris – som är verksamhetskritiska. Det innebär att verksamhetens digitala infrastruktur måste kunna möta behov av både skalbarhet och flexibilitet samt säkerhet och robusthet. Här kan vi spela en nyckelroll och erbjuda en helhetslösning, oavsett hur kundens behov ser ut. Det är förmågan att kunna leverera denna typ av helhetslösning som går som en röd tråd igenom vår strategi och operativa planer för nästa år, säger han.

Positiv trend för 2021

På Tele2 säger Sofia Ahlmark Hyvärinen, chef för operatörens företagsaffär att pandemin varit utmanande men att man trots det kunnat haft en fungerande affär.
– Givet dagens tekniska lösningar och möjlighet till effektiva möten så har det gått bra. Under senaste kvartalsrapporten så visade vi en positiv trend för hela 2021 och en positiv tillväxt under senaste kvartalet. Vi ser att våra kunder efterfrågar helhetslösningar med modern teknik, exempelvis att kunna köpa som tjänst eller det hybrida kontoret. Detta har skapat många spännande affärsdialoger mellan oss och våra kunder. Givet att det även pågår flera stora teknikskiften i samhället kopplat till digitalisering och säkerhetsbehov men även 5G och privata nätverk, så ser både vi och våra kunder ett behov av att fortsatt prata utveckling och möjligheter, säger hon.

Så hur blir det 2022? Här säger Sofia att året kommer handla om att leverera mot den nya strategin man satt.
–  Dels tittar vi på hur vi fortsatt bygger lönsamhet inom hela Tele2, detta är i linje med vår strategi att skapa långsiktig tillväxt. Vår nya strategi lanserades under året och vi har identifierat ett antal viktiga områden som vi fokuserar på, bland annat kundupplevelse där vi har för avsikt att ta positionen som ”Our customers friendly expert”. Vi gör även ett antal satsningar inom olika områden bland annat professional services, säkerhet och privata nät kopplat till 5g. Inom vår försäljningsorganisation så har vi för avsikt att fortsatt utveckla våra digitala kanaler och skapa nya och mer effektiva möjligheter till kontakt med alla våra kunder.

Privata nät och SD-WAN

Även på Telenor ligger fokus på tillväxten. Men även på att utveckla nya områden som 5g öppnar upp. För där ser man att investeringsviljan ökar nu när många företag börjar se en bortre ände på coronapandemin.
– Vårt fokus ligger på att skapa utrymme för tillväxt. Vår bedömning är att vi kan göra det på lite olika sätt. Dels att jobba med att utveckla våra befintliga kunder, men även hitta nya områden och då pratar vi bland annat om 5g som vi ska rulla ut i större skala, säger försäljningschefen Jessica Levin.

Vidare säger Jessica att 5g privata nät blir ett spännande område som ännu är i sin linda.
– Det är fortfarande i ett tidigt skede, men här tror vi mycket kommer att hända under 2022. Vi har ett par pilotnät igång. Bland annat ett med Skogsforsk som använder sig av 5g för att testa skogsmaskiner. Sen, hur många privata 5g nät som kommer dra igång i närtid beror på en kombination av faktorer. Vi vill komma upp i tvåsiffriga tal, men exakt hur många det blir återstår att se. Men vi ser är att det finns många industribolag som visar stort intresse för privata nät. Då pratar vi allt från autonoma lager till testbanor för bilar, säger hon.

Ytterligare en sak man kommer ha fortsatt hög prioritering på i Telenor är SD-WAN.
– Vi har lagt mycket tid, kraft och energi på att sälja SD-WAN och gjort det framgångsrikt under 2021. Nu kommer 2022 och då ska den fabriken skala upp så att vi kan sälja ännu mer och hitta skalfördelarna i större grad. Det här är ett trendskifte på marknaden och det finns många kunder. För oss är det en ny intäkt eftersom vi tidigare inte varit lika starka som våra kollegor i branschen på de fasta tjänsterna, säger Jessica.

Tre: Kollegorna kopierar våra tankar

Nicklas Sjöstrand, på Tre, säger att de framförallt kommer fortsätta att bygga varumärke inom sin företagsaffär.
– Om vi börjar med det erbjudande vi har, det är enkelt och avskalat och fungerar väl. Inte minst är ett bevis på det att kollegorna i branschen kopierat våra tankar. Produkten är enkel och prisvärd, säger han

– Det vi tittar på framåt är ett fortsatt fokus på att kundupplevelsen ska fungera i varje led. Att fortsätta förbättra kundupplevelsen skulle jag säga är den viktigaste punkten. Vi vill ligga nära våra kunder och vara den enkla, flexibla operatörerna som det är lätt att jobba med. Där lägga vi vårt fokus redan i dag.

Men bara för att man har en bra produkt, så tänker inte Tre sitta på händerna och vänta på att kunder ska upptäcka dem. Nej, under det kommande året är tanken att man ska bli mer synlig.
–  När det gäller B2B så är vi en mindre operatör. Där jobbar vi med att öka ”tänkbarheten” genom att skruva upp vår marknadsföring. Det för att på sikt öka marknadsandelarna, Säger Niklas.

5g blir äntligen ett ”riktigt” affärsområde

Att 5g kommer att bli ett allt mer viktigt affärsområde är samtliga operatörer inne på och företagscheferna ser stort potential. Men det skiljer lite inom var de ser den.
– 5g är i sin linda i Sverige, nu äntligen har vi på riktigt fått påbörja utbyggnaden och utvecklingen av våra nät vilket är otroligt spännande. Vi ser flera olika användningsområden, primärt för våra företagskunder så handlar det mycket om privata nät men också möjligheter att koppla ihop IoT med 5g. Tele2 var bland annat den första operatören i Sverige som kunde erbjuda 5g på IoT abonnemang. Om några år kommer vi att kunna se andra typer av tjänster kopplat till 5g så utvecklingen fortsätter för fullt, säger Sofia Ahlmark Hyvärinen.

Samma sak är Jessica Levin på Telenor inne på.
– 5g är såklart något vi ser kommer inte minst med en ökad penetration av telefoner. Terminalförsäljningen kommer att vara viktigt och allt fler vill ha 5g abonnemang till dem. Sen är det 5g privata nät som är den nya affären. Då både som dedikerat nät eller i någon form av network slicing-applikation. De riktar sig lite olika och mot företag med olika behov – men här stor jag det kommer komma massa spännande möjligheter.

Telias Tobias Larsson menar att 5g absolut är den stora framtidsprodukten inom vilken man satsar enormt. Men att man för den skull inte ska glömma bort hur mycket som investeras även i övrig infrastruktur.
– Under hösten annonserade vi också en satsning på det publika 5g-nätet på Lindholmen i Göteborg, ett av Sveriges viktigaste industrikluster och hem för framtidens mobilitetstjänster. Sen kan jag tycka det är värt att slå ett slag för hela moderniseringen av mobilnätet. Som innebär att medan vi bygger 5g så uppgraderar vi också hela 4g-nätet, som vi dubblar kapaciteten i. Så oavsett om våra kunder har en 5g-lur så förbättrar vi användarupplevelsen i mobilnätet, säger han.

På Tre pratar man ännu så länge inte publikt om privata nät, men säger att de ser den nya radiotekniken som något som ger dem en boost.
– Jag hoppas verkligen att vi kan dra stora växlar på 5g. De mobila möjligheterna blir starkare, så det borde innebära rent logiskt att vi blir attraktivare, säger Niklas Sjöstrand.

Nya produkter på väg

Men innebär inte nya möjligheter – även nya produkter? På den direkta frågan om vi kan förvänta oss några spännande nya tjänster eller liknande är det vitt skilda svar. Kommer det någon ny produkt efter nyår?
– Nej, inte som jag ser det. Vi har en bra produkt, så varför ändra ett vinnande koncept, säger Niklas.

Tobias på Telia är öppen med att de absolut har något på gång… men inte vad.
– Vi har en del spännande nyheter i pipan. Men exakt vilka är inget jag kan gå inpå just nu, säger han.

På Tele2 är Sofia lite mer informativ, även om hon inte vill gå in i detalj.
– Att vi tittar på olika lösningar och erbjudanden kring 5g riktat till våra företagskunder är kanske inte så överraskande. Vi tittar även på lansering av ”mobil som tjänst” för vårt medium-segment. Det ligger utifrån mitt perspektiv helt rätt i tiden kopplat till allas vårt ansvar kring hållbarhet. Men utöver det så återkommer vi när det är dags.

Ungefär samma svar kring nya produkter får vi av Jessica på Telenor.
– Nja, inget som jag kan dela. Vi jobbar med SD-WAN och de olika erbjudandena kring det. Vi jobbar även med att förädla vår OneX multi-tennet-växel. Den roadmappen kommer vi fortsätta leverera på. Men sen kommer ju 5g in. Hur säljer vi de abonnemangen och 5g privata nät? Inledningsvis tror jag att det kommer vi göra i dialog med kund, så där handlar det inte om några raka produktprojekt, säger hon.

Tillväxt, tillväxt… och 5g

Så fokus 2022 hos operatörerna är tillväxt och 5g. Men vad är då målsättningen med det kommande året. Vad är förhoppningen när det görs bokslut nästa år och vad vill man ha åstadkommit?
– Målet är helt klart att ha skapat tillväxt. Det gäller både topline samtidigt som det ska ske smart och effektivt så att vi kan slå vakt om marginalerna. Det är en viktig pusselbit för oss på Telenor. Att fortsätta på tillväxtresan, men även lägga i en växel till, säger Jessica Levin.

Samma sak gäller för Tre, men där lägger Niklas även till en viktig aspekt.
– Vi har haft positiv tillväxt varje kvartal sedan vi lanserade vårt erbjudande. Så att vi fortsätter vår fina tillväxtresa är målet. Det samt att vi fortsätter vår kundnöjdhetsutveckling. Men jag ser att det ena ger det andra.

Telia lyfter snarare än tillväxt fram hur de vill utvecklas inom sina affärer.
– Vi vill bli en ännu bättre digitaliseringspartner för våra kunder. Med fokus på att kunna levererar riktigt vassa helhetslösningar för uppkoppling, nät och kommunikationstjänster, säger Tobias Larsson som svar på vad målet med 2022 är.

Sofia å sin sida återkommer till Tele2:s strategi i sitt svar.
– Vi har en strategi på plats som kommer att innebära att våra kunder kommer att få en ännu bättre kundupplevelse, moderna tjänster som paketeras XaaS för att främja hållbarhet och en kompetensbaserad organisation som finns på plats för att hjälpa, stötta, supporta och utveckla våra kunder. Självklart ska vi även fortsätta bygga tillväxt, säger hon.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.