Operatörerna i stor jämförelse

Operatörer TDCs kunder är mest inne på att byta leverantör av telefunktioner och Telenor står med högst risk att tappa företagskunder på operatörstjänsterna. Det visar en telekomanalys som jämför de fyra största företagsoperatörerna i Sverige.

Operatörerna i stor jämförelse

Sammanställningen är gjord av Custice, som har en databas med uppgifter från 18 000 telefonintervjuer med personer som fattar beslut om telekomfrågor i svenska företag.

Det är Telia, Telenor, Tele2 och TDC som presenteras i fyra separata rapporter. Här har vi ställt dem bredvid varandra för att se vad som skiljer konkurrenterna åt, vilka styrkor och svagheter de har.

Ett moment handlar om risken för att kunderna går till någon annan telefonileverantör. Custice skiljer här på leverantör av operatörstjänsterna respektive utrustning eller telefonifunktioner, exempelvis växlar.

Det är Telenor som löper störst risk att bli av med sina kunder på operatörstjänsterna, med 18,2 procent som tänker i de banorna. TDC ligger bara något bättre till med 17,1 procent. Tele2 och Telia placeras nära varandra, med 11,8 respektive 11 procent.

Risk med storkunder

När det gäller leverantör av funktion och utrustning är kunderna generellt mindre benägna att vilja ge sig av till någon konkurrent. Men inte TDCs kunder, där 10,2 procent uppger att de kan byta televerantör. Bland Telia-kunderna har 4,6 procent svarat så, hos Telenor och Tele2 är det 2,5 procent.

Custice påpekar att Telenor riskerar att åka ut som teleleverantör när kunderna vill byta operatörstjänster, eftersom lösningarna ofta hänger ihop. De tror sig också se en förklaring till resultatet för TDC – att de större företagskunderna är mer benägna att se över sina leverantörer av teleutrsutning och tjänster än mindre företag.

För det är verkligen inget fel på telefonifunktionen som kunderna får från TDC, enligt svaren i undersökningen. Där ligger de i topp i kundnöjdhet, även om skillnaderna mellan de fyra operatörerna inte är så dramatiska.

Täckning största problemet

När kundföretagen lista sina största problem inom telekom är det mobiltäckningen som ligger i topp hos alla operatörerna. Men det finns skillnader i hur besvärande och utbredda problemen är.

Telias kunder är minst missnöjda (9,7 procent), därefter kommer TDC (12,1 procent) och Tele2 (15,7 procent), vilket är något förvånande eftersom TDC nyttjar Tele2s mobilnät. I botten när det gäller kundernas problem med täckningen ligger Telenor (22,1 procent).

Så här summerar Custice vilka förbättringsområden som sticker ut hos de olika operatörerna:

• Telia bör arbeta med att förbättra tillgänglighet, service och utbud.

• Tele2s förbättringsområden är service, kvalitet och tillgänglighet.

• Telenor bör förbättra service, kvalitet och tillgänglighet.

• TDCs förbättringsområden är service, kvalitet och tillgänglighet.

Tämligen lika, med andra ord.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.