Operatörerna laddar för vdsl2

De svenska operatörerna diskuterar en saminvestering i vdsl2. Tekniken kan ge närmare två miljoner svenska hushåll bredband med 100 Mbit/s. Men tvisterna har redan startat och myndigheterna har ännu inte sagt sitt i frågan.

År 2005 spikade ITU dsl-standarden vdsl2 som ska ge tio gånger högre hastigheter än adsl, vilket öppnar kopparnäten på allvar för triple play. Nu har produkterna börjat komma ut på marknaden och operatörerna för just nu samtal om hur de svenska hushållen ska få ta del av teknikens fördelar.

– Vi har bjudit in Telia till att saminvestera i vdsl2 och arbetar för att nå en överenskommelse innan årsskiftet, säger Lars-Åke Norling, teknikchef för Telenor, som tror att utbyggnaden kan komma igång under nästa år.

Teknisk strid

Samtidigt pågår en strid mellan Bredbandsbolaget och Teliasonera om vilket så kallat bandplan som ska införas för vdsl2. Det låter som en bagatell i sammanhanget, men kan få stora ekonomiska konsekvenser för Bredbandsbolaget, som kan tvingas kassera sin existerande vdsl-utrustning. Den fungerar nämligen inte för det bandplan som Teliasonera vill införa.

Enligt ett beslut från Post- och telestyrelsen den 13 augusti i år kan Teliasonera från den 31 mars nästa år stänga ner Bredbandsbolagets bandplan om andra operatörer vill in i stationerna. Ett beslut som Bredbandsbolaget med stor sannolikhet tänker överklaga, för att få byta bandplan i sin egen takt.

Kort räckvidd

Med vdsl2 ökar hastigheterna rejält på kopparkabeln. Samtidigt har tekniken mycket kort räckvidd, under 500 meter för de högsta hastigheterna, vilket gör att operatörerna måste in med utrustning i källaren på flerbostadshus.

Eftersom en utbyggnad uppskattas kosta 3 500 kronor per telefonabonnent vid storskalig utbyggnad ses tekniken främst som ett komplement till fiber. Enligt Lars-Åke Norling kan vdsl2 passa bra i de flerbostadshus som redan har kabelbredband, vilket också skulle öka konkurrensen på marknaden.

Sprang ifrån konkurrenterna

Men det handlar inte enbart om pengar för själva utbyggnaden när de övriga operatörerna vill samarbeta med Telia. Även möjligheten att få starta utbyggnaden samtidigt som och på samma villkor som den största nätägaren är viktigt.

Till exempel startade Deutsche Telekom för ett år sedan en storskalig utrullning av en tidigare variant av vdsl, utan att de andra operatörerna hade en chans att hänga med. Telemyndigheten ingrep och tvingade operatören att stoppa utbyggnaden till dess att EU ger besked i frågan om hur vdsl2 ska regleras.

Följer utvecklingen

Enligt David Troëng, chef för konkurrensavdelningen hos PTS, väntas EU lämna vissa klarlägganden om vdsl2 i den nya rekommendationen om relevanta marknader som ska komma under oktober. Men PTS har hela tiden ett vakande öga på hur den svenska marknaden utvecklas.

– Vi hoppas att marknadens aktörer kan lösa problematiken kring vdsl2, men om det inte löser sig får vi väl lov att ingripa, konstaterar David Troëng.

Fakta

Vdsl2-standarden

Very high-rate digital subscriber line

Hastigheter från 30 Mbit/s upp till 200 Mbit/s total bandbredd (upp- och nerströms) över det vanliga telefonnätet.

Stöder både symmetrisk och asymmetrisk överföring i ett kopparpar.

Baseras på dtm-modulering (digital duplex), vilket innebär att det inte behövs några analoga filter för att separera de olika frekvensbanden.

Bygger på samma grundprinciper som adsl2-standarden, men tillför digital duplex.

Tekniken har kort räckvidd, men hög bandbredd, och ses som ett alternativ till fiber sista biten till slutanvändaren.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.