Operatörerna pressas av it-jättar

Att it-företag som Amazon, Apple och Facebook intar telekommarknaden kan få dramatiska konsekvenser för operatörerna. En ny rapport siar om vinstfall på hela 40 procent fram till 2020.

Operatörerna pressas av it-jättar

Enligt strategikonsulterna Roland Berger, som ligger bakom rapporten, måste teleoperatörerna renodla sin infrastruktur, fokusera på nya tillväxtområden och anpassa sina verksamheter om de vill kunna stå emot inbrytningen.

– De stora internetföretagen har visat hur det ska gå till. För att växa och förbättra sina marknadsandelar måste telekombolagen fokusera på sina kunder och att ständigt analysera deras beteende, menar Jan Beckeman, partner på Roland Berger.

Riskerar knuffas ut

Som läget ser ut idag har de fem stora internetföretagen Amazon, Apple, Facebook, Google och Microsoft tre miljarder kunder världen över – och de fortsätter växa. Med starka varumärken, användarvänlighet och smart utnyttjande av kunddata sätter de allt hårdare press på den traditionella telekomindustrin.

– Trots ökade volymer lider operatörerna av fallande priser på bredband. Kunderna är inte längre beredda att betala för enbart internet, de vill ha personaliserade och användarvänliga kommunikationsplattformar, fortsätter Jan Beckeman.

Rejält försäljningsras

Snart riskerar Europas telekombolag få känna av följderna av detta på allvar. Fram till 2020 förutspår Roland Berger ett försäljningsras på 20 procent, med ett vinstfall på uppemot 40 procent. Och att stoppa den nedåtgående spiralen blir inte heller gratis. Snarare menar man att det kommer att krävas investeringar på uppemot 600 miljarder euro.

– Det handlar inte så mycket om att investera i nya och innovativa produkter. Istället måste telekomföretagen satsa på ny snabb infrastruktur som fiberoptik eller 4g-teknik för att stå emot konkurrensen från nya aktörer med 100 Mbits-uppkopplingar, menar Jan Beckeman.

Olika vägar framåt

Idag svarar nätverksuppkopplingar för ungefär 300 miljoner euro av telekombolagens intäkter, där två tredjedelar kommer från mobil kommunikation. Hur utvecklingen kommer att se ut framgent beror dels på operatörernas strategi framåt, dels på framtida lagar och regleringar.

Oavsett behövs enligt Roland Berger en anpassning av dagens affärsmodeller om operatörerna vill kunna fortsätta hävda sig. I rutan intill listar strategikonsulterna tre tänkbara framtidsscenarier.

Fakta

Tre tänkbara scenarier

1. Access Minus: I ett sådant scenario fokuserar tele- och nätoperatörerna på att leverera infrastrukturtjänster, till skillnad från så kallade over-the-top-leverantörer (som Skype), vilka med stöd av starka varumärken jobbar direkt mot slutkunderna. Teleoperatörerna investerar här mest i nya nätverkstekniker.

2. Access Plus: Här erbjuder teleoperatörerna utöver sina infrastrukturtjänster också värdeadderande tjänster genom partners. Nätverken blir då närmast en fristående ”hyllvara”, avgränsad från teleoperatörernas övriga erbjudanden och tjänster.

3. OTT Service Groups: I detta scenario verkar telekombolagen som helt integrerade leverantörer, med egna slutkundsnära affärsmodeller och distributionskanaler. De har stärkt sina egna varumärken och skaffat sig ett bättre marknadsläge än over-the-top-leverantörerna. Med hjälp av en aktiv konsolideringsstrategi kommer ett fåtal regionala telekombolag kunna konkurrera med de stora internetföretagen.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.