Öppna bredbandsnät under EU-lupp

Acreo har av EU-kommissionen fått i uppdrag att delta i en utredning kring utvecklingen av nästa generations bredbandsnät, Optical Access Seamless Evolution (oase).

Acreo kommer, tillsammans med andra forskare inom olika delar av EU, utreda vilka förutsättningar som krävs för att skapa NG-OA, Next Generation Optical Acess, som är ett project inom Sjunde Ramprogrammet; ICT-projektet ”The Network of the Future”.

Projektet skall undersöka olika tekniska lösningar i kombination med affärsmodeller, policy och regelverk. Projektet skall vidare studera behovet av samarbetsformer mellan telekomindustrin och samhället. Det uppger Acreo, vars del i det hela blir att fokusera sin granskning på nya nätverksarkitekturer och kontrollplansfrågor, samt deras betydelse för utvecklingen av nya affärsmodeller.

Tanken är att näten ska ha öppna gränssnitt med klara definitioner och ansvarsområden. Det ska också finnas en teknik för sammankoppling i NG-OA mellan olika nätägare och möjlighet till migration från äldre nättekniker.

– Det är med stor glädje vi deltar i oase. Sveriges position inom bredbandsområdet är välkänd och vi uppfattar uppdraget som ett erkännande av Acreos kompetens inom området, säger Anders Berntson, avdelningschef på Acreo.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.