Optimism hos svenska tillväxtföretag

Optimismen hos Sveriges kunskapsintensiva tillväxtföretag fortsätter att öka. Det visar Industrifondens och Connects senaste Entreprenörsbarometer, som för årets tredje kvartal visar sitt högsta indexvärde någonsin.

Huvudförklaring till detta är att företagen upplever ett extremt bra marknadsläge. Entreprenörsindex nådde den nya rekordnivån 45 mot 43 i maj 2006, vilket innebär att index har ökat tretton kvartal i följd. Entreprenörsbarometern omfattar cirka 450 svenska kunskapsintensiva tillväxtföretag i olika branscher. Det är deras samlade bedömning av konjunkturläget som ligger till grund för entreprenörsindex.

Under det senaste året har it varit den bransch som uppvisat högst index vid samtliga fyra mättillfällen. Branschen har legat mycket väl till sedan 2004, vilket är i tvär kontrast till utvecklingen under lågkonjunkturen fram till 2003.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.