Orange: ”Här har telekombolagen en jättemöjlighet”

Molnet Lite i det tysta har Orange Business vuxit fram till en betydelsefull spelare i Sverige med flera stora företagskunder. Vi har pratat med Norden-chefen Simon Ranyard om läget i branschen, nya molntrender och intresset för privata 5g-lösningar.

Orange: ”Här har telekombolagen en jättemöjlighet”

Orange Business är affärsområdet där den franska telekomjätten hanterar sina stora multinationella kunder. De senaste åren har bolaget genomfört en rad förvärv. Bland annat har it-säkerhetsbolaget Securelink och det norska molnföretaget Basefarm blivit en del av Orange.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

I Sverige har bolaget flera stora kunder. Bland annat medicinteknikjätten Getinge. I samband med att Simon Ranyard var på besök på kontoret i Solna fick Telekom idag en pratstund med chefen för Norden, Storbritannien och Irland. Han inleder intervjun med att stega fram till en whiteboard och rita upp en triangel. I hörnen skriver han tre ord: molnet, säkerhet och konnektivitet.

– Det är den här triangeln vår affär handlar om.

De flesta bolag har det senaste decenniet investerat mycket tid och pengar i sina molnresor. Nu ställs många företag inför utmaningar de kanske inte hade räknat med.

– Många av våra kunder har flyttat saker till molnet i tron om att det skulle bli billigare och börjar nu inse att kostnaderna i stället till och med har blivit högre. Allt fler börjar komma till insikten att molnet egentligen inte är ett moln utan en samling datacenter.

”Utöver att det blir kostsamt leder det lätt till att applikationerna som körs blir ganska ineffektiva”

Nordenchefen konstaterar att det som framför allt leder till höga molnkostnader är att inte ha en välskött struktur över sin data.  Att lagra för mycket data och ha för många applikationer i molnet riskerar att bli en kostsam historia.

– Förr kanske man hade en lokal server som ingen använde men som man inte vågade röra eller göra någonting åt. Problemet när den datan flyttat med över till molnet är att du får betala varje månad och det blir snabbt ganska kostsamt.

En annan sak som snabbt driver upp datalagringspriset är att använda lösningar från olika molnjättar.

– Det är jättevanligt att företag lagrar viss data hos exempelvis Azure och annan data hos AWS. Man tänker kanske inte på att man får betala när datan sen ska förflytta sig där emellan.

För att göra situationen ännu knivigare har samma företag ofta kvar vissa av sina onprem-lösningar. 

– Allt detta behöver ju kopplas ihop. Utöver att det blir kostsamt leder det lätt till att applikationerna som körs blir ganska ineffektiva.

Här ser Simon Ranyard stora möjligheter för telekomföretag som hans eget.

– Alla telekombolag vill hitta andra saker att sälja än bara konnektivitet. Att hjälpa till med molnhantering är ett bra sätt för att skapa värde åt kunderna. Vi hjälper företag med att hantera molnet. Vi managerar inte specifika applikationer utan molnet och nätverket för att få en blick över hur datan förflyttar sig. Därigenom skapar vi effektivare applikationer och sänker bolagens molnkostnader.

Även edge-computing som ett komplement till molnet ser Simon Ranyard positivt på.

– Vi samarbetar med flera olika partners, bland annat Dell, för att implementera edge i olika tillverkningsmiljöer.  Det är jättespännande att fundera på vilken data som framöver ska gå till molnet och vilken som ska processas lokalt.

– I en typisk tillverkningsmiljö genereras det oerhört stora mängder data. Men mycket av datan som genereras är samma. Då behöver inte all den fabriksdatan gå upp i molnet. Det blir bara dyrt. Här kan vi också använda edge för att snabbt hitta anomalierna.

”Här har telekombolaget jättemöjlighet”

Ranyard kom till Orange 2005 och hade innan dess ett långt förflutet inom datacenter-branschen. Han har på nära håll sett hur nätverksmiljön blivit allt mer komplex och svårhanterad.

– När jag kom hit så var en sådan sak som applikationsprestanda relativt lätt att hantera. Du hade kabel hela vägen från slutanvändaren till applikationen så om någonting inte fungerade som det skulle gick det snabbt att åtgärda.

– Nu är samma passage otroligt komplex. Du har ett trådlöst lan, kanske en sd-wan-lösning och en molntjänst från en hyperscaler. Det kan handla om hundratals eller tusen olika datapunkter. Ju fler potentiella felkällor du har ju svårare blir också felsökningen.

Det är här artificiell intelligens kommer in i bilden. Dels för att i ilfart upptäcka ett fel, men också för att proaktivt upptäcka var det är troligt att fel kommer uppstå härnäst.

– Vi har alltid samlat in mycket data för att kunna maximera applikationsprestandan men när någon incident inträffade behövde ändå en fysisk person gå igenom allt. Det har förstås automatiserats mer och mer de senaste åren. Men med ai kan vi göra säkra prediktioner om var incidenterna troligtvis kommer att uppstå härnäst.

Säkerhet är mångfacetterat. Det kryllar som bekant av it-säkerhetsbolag med lösningar för att motverka exempelvis ransomware, phising och DDoS-attacker.

– Och alla leverantörer säger förstås att just deras lösning är bäst. Vårt uppdrag är att hjälpa våra kunder hitta rätt säkerhetslösning för varje given situation.

Men i säkerhet ingår också datasuveränitet.  I takt med att den geopolitiska situationen i världen blivit allt mer osäker har frågan om datans faktiska hemvist blivit allt viktigare.

– Här har vi telekombolag en jättemöjlighet. Vi ser hur lagstiftningen på det här området förändras oerhört snabbt och inga aktörer har lika bra förutsättningar på att hålla koll på lokala och regionala regleringar som oss helt enkelt eftersom vi är vana vid att vara väldigt hårt reglerade och kan våra marknader utan och innan.

Nordenchefen tycker det är ett tankefel att se molnjättarna som konkurrenter till de traditionella telekombolagen.

– Vi behöver faktiskt inte slåss så mycket med hyperscalers om specifika tårtbitar. Helt enkelt eftersom tårtan hela tiden växer. De bidrar med saker som vi inte kan, men det är lika ofta tvärtom.

”Molnjättarna är på många sätt våra bästa vänner”

Samtidigt som Ranyard gång på gång betonar att molnjättarna inte är konkurrenter till telekombolagen står aktörerna nu på motsatta sidor i en hätsk debatt. Bolag som Google, Facebook, Amazon och Microsoft står för en väldigt stor del av trafiken i de europeiska mobilnäten.

Flera stora mobiloperatörer och nätägare vill att de amerikanska jättarna därför ska betala en större andel av den kostsamma 5g-utbyggnaden. Frågan är uppe på EU-nivå men något beslut är ännu inte fattat.

– Jag personligen tycker att det vore rättvist att de bolagen betalade lite mer för nätet de använder, samtidigt vill jag understryka att molnjättarna på många sätt är bästa vänner med oss telekombolag.

När man 2023 pratar om konnektivitet med en representant från ett telekombolag är det svårt att inte glida in på privata 5g-lösningar. Ranyard är inget undantag.

– Det har hänt så otroligt mycket på bara 12 månader. För ett år sedan var det ganska svårt att hitta spännande usecases. Nu har vi privata 5g-lösningar i exempelvis fabriker, hamnar och på universitets-campus.

– Vi jobbar med segmentering av nätet, ar och vr, realtidsuppdaterade digitala tvillingar och så vidare. Det möjligör otroligt spännande usecases och det här är bara början.

Hur menar du?

– Många har fortfarande väldigt gamla fabriker som kanske inte har gjorts om och moderniserats på trettio år. Privata 5g-nät blir en enorm möjligörare för moderniseringen mot att jobba mer datadrivet och höja produktiviteten.

Även om telekombranschen är i snabb förändring tycker Simon Raynard att det finns en tydlig konstant.

– Styrkan för oss och många andra telekombolag är och har nästan alltid vara att hantera väldigt kritisk infrastruktur. Om ni har en applikation som ni behöver ha tillgång till året runt under dygnets alla timmar så är det oss ni ska vända er till.

– Att kunna klara av att garantera stabil uppkoppling ligger i telekombranschens dna och just det är på många sätt viktigare än någonsin.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.