Osäkerhet kring e-postlagstiftning

Det råder stor osäkerhet kring den nya lagstiftning för hur e-post ska skyddas och sparas. Det visar en studie bland 630 storföretag i 12 länder. Lägst medvetenhet var det i Europa, medan företagen i USA, England och Brasilien var mer välinformerade om den nya lagstiftningen.

Studien har genomförts av TNS & Telecoms Research Group kring vad ny lagstiftning som Sarbannes-Oxley, HIPPA och Data Protection Act innebär för hur e-post ska skyddas och sparas. Mer än hälften av de tillfrågade IT-cheferna på de 630 företagen kände inte till vilka regler de måste uppfylla för att hantera e-posten på ett korrekt sätt. Ett av tre företag kände sig dessutom osäkra på de kommer att behöva vidta åtgärder för att uppfylla myndighetskrav framöver.

Störst kunskaper om hur vilka krav myndigheterna ställer på e-postsäkerhet hade företagen i USA, England och Brasilien. I Enland känner tre fjärdedelar till hur reglerna i Data Protection Act påverkar dem. I USA säger sig 67 procent av företagen känna till sitt ansvar under regelverket Sarbannes-Oxley och HIPPA.

Generellt är medveten lägre bland de europeiska företagen. Bra 26 procent av de tillfrågade i Holland känner till reglerna, 37 procent i Frankrike, 41 procent i Tyskland, 45 procent i Italien och 47 procent i Spanien.

Undersökningen visar också att många företag saknar teknik för att styra vad som ska tillåtas i företagsnätet. Enligt lagstiftningen i vissa länder är företag ansvariga för att skydds medarbetare från e-post med sexistiskt eller rasistiskt innehåll.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.