Outsourca med förnuft

Organisationer som bara tittar på kortsiktiga kostnadsberäkningar vid outsourcing av telekom-tjänster riskerar att bli besvikna. Det tror analytiker på Gartner som förespråkar realistiska mål i planeringen.

Företag ska se mer till de långsiktiga fördelarna i ett outsourcing-samarbete, och mindre till de kortsiktiga ekonomiska vinsterna. Detta förespråkar Linda Cohen analytiker på Gartner.

– På dagens osäkra marknad med snabba förändringar kan ett företag inte förvänta sig att förutsättningarna förblir de samma som när outsourcing-kontraktet skrevs. Därför ska man inte utgå från att man tjänar pengar programmet över längre sikt.

Realistiska mål

För att undvika att förhoppningarna om kortsiktiga vinster inte förvandlas till besvikelser behövs realistiska målsättningar. Outsourcing kan ge en organisation bättre kontroll över kostnadsutvecklingen, genom att företaget får bättre konformitet på användningen av hårdvara såväl som mjukvara.

Outsourcing ger säker tillgång till kompetent personal, vilket kan vara en stor fördel för mindre organisationer som har svårt att rekrytera nyckelkompetenser inom telekom.

Skalbart

Genom att lägga ut arbete kan den interna it-organisationen flytta sitt fokus de verkligt kritiska och affärsmässigt viktiga bitarna av verksamheten.

Outsourcing är ett bra verktyg när leverans och kvalitet av service, inte kan uppnås på kort sikt genom nyanställningar. och det är även en genväg för att skala upp verksamheten utan stora nyinvesteringar.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.