Outsourcing av kommunal it-verksamhet en paradox

Vi har just varit med om en för svensk del ovanligt framgångsrik vinterolympiad. Och framförallt – vi tog sju guld och norrmännen bara två. Hos oss är det ingen som frågar efter kostnaderna för OS-projektet. I Norge handlar det om motsatsen liksom för Montreal 1976. Budgeten för de olympiska sommarspelen 1976 var en optimistkalkyl. Slutnotan visade på en kostnad som överträffade budgeten med en faktor åtta!

Att driva organisationen bakom en olympiad är något som en stad som Montreal får göra ”once in a lifetime”. Att driva en olympiad är egentligen en klockren outsourcingaffär. Genom ousourcing-mekanismen får arrangören tillgång till partnerns/leverantörens tidigare erfarenheter och någon att dela riskerna med.

Ofta beskrivs stora it-projekt som haft häftiga kostnadsöverdragningar som misslyckanden och outsourcing blir då ett alternativ när nya projekt skall etableras. Nils Knutsson på Tieto Enator presenterade nyligen studien ”It-outsourcing inom den offentliga sektorn”, som omfattar ett hundratal affärer. I redovisning ställs frågan: varför är en så liten andel av den kommunala it-verksamheten outsourcad? Några till synes märkliga slutsatser kan dras utifrån Knutssons rapport.

Endast 4 procent av it-verksamheten i rikets alla kommuner men 17 procent av skolverksamheten är outsourcad. I exempelvis Sollentuna är 58 procent av förskolan och i Järfälla 46 procent av vård- och omsorgsverksamheten outsourcad. Skola, vård och omsorg är väl exempel på just kommunal kärnverksamhet under medan ikt är en stödverksamhet? Så varför är en så liten andel ikt-verksamheten outsourcad? Det är några frågor som Tieto Enator ställer i sin studie.

I jakten på förklaringar väcks nya frågor:

It-branchens erbjudanden är inte tillräckligt attraktiva?

Kommunledningen vill värna om kvalificerade jobb i kommunen?

It bedöms vara en strategisk resurs?

Outsourcing av kärnverksamhet är politiskt gångbart?

Är det lättare att outsourca äldreomsorg, som en kommun enligt är lag skyldig att leverera?

Framgångar och misstag hänger ihop. De flesta genombrott har föregåtts av fiaskon eller kanske bara små tabbar. Vi borde kanske ägnar mer tid åt att studera gjorda misstag?

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.