Över hälften av Tyskland har 5g-täckning

5g Tyskland ligger före Sverige i utbyggnaden av 5g-nätet och har nästan helt avecklat 3g.

Över hälften av Tyskland har 5g-täckning

Tyska motsvarigheten till PTS, Bundesnetzagentur, konstaterar att över hälften av Tyskland nu har 5g-täckning, mestadels i stadsnära områden.

Operatörerna Telekom och Vodafone har, förutom att använda sig av 3,6 GHz-bandet som auktionerades ut för två år sedan, använt sig av befintlig 4g-infrastruktur för att kunna öka täckningsgraden för 5g.

3g nästan helt nedsläckt

I rapporten från Bundesnetzagentur framgår också att 96 procent av Tyskland nu har 4g-täckning och att nedsläckningen av 3g-nätet nästan är slutförd – endast 13 procents täckning kvarstår enligt Telecoms.com.

Nedsläckningen av 3g innebär att frekvenser som kan användas för 4g och 5g löpande frigörs. De båda operatörerna Telekom och Vodafone har ingen 3g-täckning alls längre.

Detta kan jämföras med Sverige, där vi kommer att ha aktivitet i 3g-näten åtminstone några år till.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.