Fyra av fem it-upphandlingar överprövades

Upphandling Att offentliga upphandlingar överklagas är fortfarande väldigt vanligt. Nu senast avgjordes en långdragen process om Stockholm stads datakommunikation. Men en lagändring kan vara på väg och Stockholm stads cio Anette Holm är positivt inställd.
– Rättsprocessen tar ibland alldeles för lång tid. Denna upphandling är ett exempel på det.

Fyra av fem it-upphandlingar överprövades

Stockholms stad upphandling om datakommunikation skulle redan har varit på banan om det inte vore för en lång rättslig process som dragit ut på tiden. Affären gick till TDC, men Cygate överklagade till förvaltningsrätten och ansåg att upphandlingen skulle göras om, något som de sedan fick avslag på.

Nu skrevs avtal på nyårsafton 2014 vilket innebar att överprövningsprocessen hamnade på 14,5 månader.

– Att genomföra koncernövergripande upphandlingar inom it-området tillhör vår normala verksamhet, som vi planerar för. Vi har också en stor beredskap för överprövanden i våra upphandlingar. I stort sett alla våra it-upphandlingar överprövas. Nyligen har vi avslutat fem stora upphandlingar, fyra av dem överprövades, berättar Anette Holm, cio på Stockholm stad.

”Tar för lång tid”

Det är Stockholm stad tillsammans med St Erik Kommunikation, ett dotterbolag till Stokab, som gjort upphandlingen.

Ti: Vad är konsekvenserna av alla överklagandeprocesser i det långa loppet?

– Lagen om offentlig upphandling är krångligt utformad. Det krävs mycket stor kompetens hos de upphandlande myndigheterna att genomföra upphandlingar. Stockholms stad har många års erfarenhet av it-outsourcing och stor kompetens och vi vinner normalt våra rättsprocesser, men det är svårare att förstå hur små kommuner och myndigheter klarar sig, säger Anette Holm och konstaterar:

– Rättsprocessen tar ibland alldeles för lång tid. Denna upphandling är ett exempel på det.

Nytt datum 1 februari

För snart ett år sedan skrev Telekom idag en artikel om ”Den svåra situationen i överklagande-träsket”. Då pågick en utredning som skulle utvisa om det kunde ske förändringar för att underlätta för kunderna.

Den var planerad att vara klar under sommaren 2014 vilket hade inneburit att lagen skulle träda i kraft vid årsskiftet. Men förseningar har gjort att det fortfarande inte tagits något beslut. Det nya datumet är framskjutet till den 1 februari.

Stor översyn

Utredningen ser över flera aspekter, en höjd avgift för att begära överprövning – idag finns det ingen avgift knuten till detta –men också frågan om hur kostnaden ska fördelas. Som det nu ser ut står alla parter för sin egen del, men i en framtid kan det bli så att den som förlorar får stå för hela kostnaden. Utredningen ska också ta ställning till om det ska vara okej för kunder att göra en temporär direktupphandling, under pågående rättstvister.

– Det är bra om den översyn som nu sker i den så kallade överprövningsutredningen, det kommer att innebär ett förtydligande samt löser en del, om dock inte alla, frågor som länge diskuterats. Men jag kan inte uttala mig om det faktiskt blir så innan utredningen är framlagd och lagstiftaren också beslutat om de förslagen, påpekar Anette Holm.

Ti: Hur känns det nu när avtalet är på plats?

– Vi är glada för att vi har fått rätt i den rättsliga prövningen. Vi är också nöjda med att vi äntligen, om än kraftig försenat, kunnat teckna avtal.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.