Översättningsmiss i LOU kostar miljarder

En översättningsmiss i lagen om offentlig upphandling hindrar kommuner och landsting att sälja ip-tjänster till privata näringsidkare som verkar i samma nät.
Det innebär att flera miljarder skattekronor per år går förlorade.

Konsulten Christer Palmgren, Nexus Telecom, hävdar att en översättningsmiss i den nya lagen för offentlig upphandling, LOU 2007, kostar offentlig verksamhet flera miljarder kronor varje år.

Översättningsmissen handlar bland annat om huruvida en offentlig verksamhet får sälja elektroniska kommunikationstjänster i sitt nät, om de får driva ett publikt och allmänt tillgängligt nät. Enligt det EU-direktiv som ligger bakom är alltså detta möjligt men lagen går inte som den är översatt att tillämpa i Sverige.

– Jag har kontrollerat det juridiska i lagen och den går inte att tillämpa. Det är för dyrt att gå till domstol och man hamnar i ett moment 22, säger Christer Palmgren, som arbetar med regulatoriska kommunikationsfrågor.

Kan inte ta betalt för nätet

Idag kan exempelvis ett landsting inte ta betalt för användningen av nätverket från privata näringsidkare inom sjukvård och hälsovård. Man kan bara ta betalt för de tjänster som landstingens databaser innehåller och de priserna följer en fastslagen kostnad.

Enligt Christer Palmgren innebär detta att landstingen förlorar omkring tre miljarder skattekronor per år. Särskilt som de med rätten att verka som operatör förutom att ta betalt för driftskostnander av nätet kan sälja ytterligare tjänster som exempelvis ip-telefoni och liknande ip-tjänster.

– Den stora missen är att man inte har haft kunnigt folk när man gjort översättningar och fattat beslut om LOU 2007, framhåller Christer Palmgren som har varit med och byggt flera stora nät till offentlig verksamhet i England och Tyskland.

Christer Palmgren har påtalat dessa brister både för Sveriges Kommun och Landstingsförbund samt Finansdepartementet. Till Telekom idag säger informerade att man inte har hunnit ta ställning till detta och ber att få återkomma i ärendet.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.