It på största möjliga allvar

Intervju Fredrik Robertsson, cio, Försvarsmakten, Stockholm
Försvarsmakten tar it på absolut högsta allvar. Just därför tillhör cio Fredrik Robertsson försvarets högsta chefsgrupp. Trots allt ansvar gillar han att jobba med ett område som utvecklas och blir allt viktigare överallt.

It på största möjliga allvar

Generalmajor Fredrik Robertsson har haft många olika roller och uppgifter under sin 30 år långa karriär inom Sveriges försvarsmakt. Den 1 juli tog han ett nytt steg i karriären och tillträdde tjänsten som cio på Försvarsmakten.

– Det var flera faktorer som avgjorde men kanske främst för att jag är intresserad av it-området och informationssäkerhet. Dessutom har jag tidigare arbetat med ledningsfrågor inom it och säkerhet.

Fredrik Robertsson har mycket erfarenhet av strategiskt ledningsarbete inom Försvarsmakten och kommer närmast från en tjänst som planeringschef. I den befattningen handlade hans arbete om verksamhetsplanering med betydligt mer bredd jämfört med cio-området.

– Att få fokusera djupare på ett nischat område som it och informationshantering är ännu en anledning till varför jag tycker den här befattningen är så intressant, säger han.

Försvarsmakt i cybervärlden

Att jobba som cio kan betyda olika saker beroende på vilket företag eller organisation man jobbar inom. Hos Försvarsmakten har Fredrik Robertsson det övergripande ansvaret för informationshantering, struktur, förvaltning och utveckling av strategier och processer inom it och is samt utformning av förvaltningsplaner. Inte helt olikt en cio-tjänst på ett storföretag, förutom på ett område – cyberförsvar.

– Cyberförsvar, eller cyberförmåga, är i viss mån ett nytt begrepp som har starka kopplingar till it-strategi och it-säkerhet, förklarar han.

Cyberförmåga är ett begrepp som Fredrik Robertsson använder och handlar i grova drag om att bygga robusta nätstrukturer som kan stå emot till exempel hackerattacker från främmande makt eller terrorister.

Du har hunnit jobba som cio i fem månader. Vad har du hunnit med?

– Främst översikt av it-strategin, och hur vi ska strukturera arbetet inom it och is samt analyserat våra mål med säkerheten för it-infrastrukturen.

It-säkerhet är viktigt för alla företag och organisationer men i Försvarsmakten är området avgörande eftersom man hanterar information som rör rikets säkerhet. Om it-strukturen skadas kan det resultera i att mycket inom Försvarsmakten inte fungerar. It-säkerhet tas på högsta möjliga allvar och är anledningen till varför deras cio är en del av den högsta ledningsgruppen.

Alla delar lika viktiga

När Fredrik Robertsson får frågan om vad av som är viktigast i en it-infrastruktur måste han därför välja säkerhet.

– Men att bygga en struktur som är säker men inte användarvänlig och saknar flexibilitet är nte heller bra och äventyrar i förlängningen säkerhetsaspekten, förklarar Fredrik Robertsson.

Att lyckas med balansen i it-strukturen är därför en av de stora utmaningarna för honom. Inte minst med anledning av att Försvarsmakten är under återuppbyggnad med stora behov av modernisering.

Vad är roligast med att jobba som cio?

– Att få vara mitt uppe i ett intressant område som ständigt utvecklas. It och informationsarenan blir bara viktigare överallt och för alla.

Det kan verka som om Fredrik Robertsson har mycket på sin agenda. Men utöver tjänsten som cio har han ännu ett uppdrag. Fram till och med juli nästa år leder han Försvarsmaktens ledningsutredning där han ska analysera hur Försvarsmakten leds idag och hur styrningen ska se ut i framtiden.

 

 

Fakta

Fredrik Robertsson

Ålder: 49

Bor: Tungelsta, söder om Stockholm

Fritidsintressen: Flugfiske

Motto/favoritcitat: Gräv där du står

Bästa med jobbet som cio: Att jobba inom ett område med stark utveckling.

Förebild: Det har varit många olika genom åren.

Dold talang: Att bygga hus.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.