Så får du med dig de anställda i ett grönt it-skifte

Sponsrat av Lenovo För att leva hållbart behöver vi alla göra rätt val såväl privat som på jobbet. Men då majoriteten av vår tid spenderas arbetande, blir också den största effekten av gröna val om vi gör dem på arbetet. Detta bör ligga på varje arbetsgivares agenda – att förse anställda med förutsättningar för att arbeta på ett hållbart sätt. Och ett effektivt och bevisligen hållbart sätt är att börja med tekniken.

Så får du med dig de anställda i ett grönt it-skifte

En nordisk undersökning som utfördes av Lenovo under 2021 visar på att en majoritet av anställda vill ha grönare teknik men nästan 90% uppger att deras arbetsgivare inte erbjuder detta i tillräcklig hög grad. Vad beror detta på? Är det för att arbetsgivare inte har hållbarhet som en viktig parameter då de gör sina teknikval, är det för att de har svårt att hitta hållbara produkter, eller är det för att de helt enkelt inte bryr sig? Förhoppningsvis är det inte det sista alternativet som är orsaken. Problemet ligger i att många företag fortfarande utvärderar sina alternativ vid teknikinköp efter gamla parametrar – gamla på så vis att de kommer från en tid då hållbarhet inte låg på företags agenda och då alternativen för hållbar teknik var ytterst få.

Alla kan välja hållbart

Idag är våra gröna valmöjligheter många. Äntligen har teknikbranschen kommit till samma slutsats som Lenovo – vill du att världen ska förändras så måste just DU vara denna förändring. I januari utsåg Corporate Knights, ett kanadensiskt företag som bland annat gör årliga undersökningar för att utvärdera företags hållbarhet, Lenovo till ett av världens 100 mest hållbara företag under 2022. Detta har Lenovo kunnat uppnå bland annat genom att ha mycket tydliga och rent av aggressiva mål för att minska växthusgaserna som orsakas av företagets verksamhet fram till 2030. Och utöver ambitiösa program för att minska klimatavtrycket så är annan viktig parameter att förse med produkter som är hållbara och som också används på ett hållbart sätt.

Daniel Lindberg, Sverigechef på Lenovo.

– Att investera i hållbarhetsfrämjande initiativ och att klimatkompensera för transporter och resor, det är något som idag är en självklarhet för de flesta företag, men något vi ser på Lenovo är att många företag inte inser vikten av att också välja hållbar hårdvara, säger Daniel Lindberg, Sverigechef på Lenovo. Många fokuserar på att välja produkter baserat på pris och anställdas önskemål, men att låta anställda välja mellan endast hållbara produkter har än så länge inte legat på agendan vid IT-inköp.

Det börjar under huven

Något som få inser är att det som händer inuti datorn, ”under huven” så att säga, också har stor effekt på miljön. Mycket hänger nämligen på uppdateringarna. Bra, nedladdningsbara uppdateringar ger varje produkt en längre livslängd. Ändå väljer många att köpa nya produkter innan de blivit gamla, för att skydda sig från eventuella problem med produkten. Och detta är en trend som vi behöver motverka genom att påvisa att livslängden blir längre om man bara uppdaterar tillräckligt ofta. Därför bör tillverkare fokusera på att göra hårdvara med längre livscykler. Det handlar också om att göra produkter som är lönsamma och enkla att reparera, så man slipper köpa nytt, med hållbara, återanvändbara komponenter.

Och sådana produkter finns redan. Under årets CES i Las Vegas lanserades en ny serie av laptopar – Lenovo ThinkPad Z-serien, som består av hållbara material som återvunnet aluminium eller återvunnet svart veganskt läder. De har också förpackningar som är gjorda av 100 procent återvinningsbar och komposterbar bambu och sockerrör, samt och en strömadapter som är tillverkad av 90 procent återanvänt material. När denna typ av produkter får ett genomslag i kontorsvärlden över kommer man också att kunna se en tydlig miljöeffekt genom lägre klimatavtryck och mindre svinn av fullt användbar hårdvara.

– Genom att göra hållbara IT-produkter tillgängliga på arbetsplatser världen över så kommer det inte längre finnas någon ursäkt för företag att inte göra hållbara val vid sina IT-inköp, fortsätter Daniel Lindberg. Men vi måste inse vikten av att detta verkligen tar sig ut på arbetsplatserna, för det är just på företagen som den stora och skalbara skillnaden kan göras – det bör vara företagens ansvar, inte konsumenternas, att göra rätt miljöval.

Svenska företag behöver dra sitt strå till stacken

Något som är tydligt är att det gäller att agera snabbt och på ett sätt som får så stor och effektiv spridning som möjligt, för att branschen inom konsumentelektronik ska kunna bidra till världens miljömål. Men vi har en lång väg att gå.

– I Sverige är vi duktiga på att slå oss för bröstet gällande vår klimatmedvetenhet, men nyligen rapporterade Klimatpolitiska rådet att vår nuvarande klimatpolitik inte räcker för att vi ska nå våra miljömål, säger Daniel Lindberg. Och om inte ens politikerna lyckas agera snabbt nog, då måste svenska företag vara med och göra sitt för att vi tillsammans ska kunna uppnå våra klimatpolitiska mål för 2045.

Genom att göra hållbara val vid teknikinköp och se till att anställda endast kan välja mellan hållbara alternativ, kan svenska företag dra ett mycket stort strå till stacken för en grönare framtid. För en sak är säker – ett gemensamt mål kan endast uppnås genom en gemensam ansträngning.

Vill du veta mer om vad Lenovo kan göra för att hjälpa dig och din verksamhet att ta första steget, kontakta dem här så hjälper de gärna till.

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.