nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Det här är en annons från Comarch

DevOps-metodik för utveckling av OSS-lösningar

DevOps

Med den snabba utvecklingen av SDN (software-defined networks), NFV (network function virtualization) och 5G, måste sättet som telekomföretagens OSS och BSS-team levererar nya funktioner, och de verktyg de använder för att göra detta, förändras.

DevOps-metodik är ett svar på dessa utmaningar vilken kräver en mikrotjänstarkitektur, standardisering av processer och automation, rätt verktyg, infrastruktur som kod och organisationsförändringar.

Tidigare var utvecklingen av lösningar orienterad kring vattenfallsmodellen där vart och ett av många steg ägs av ett isolerat team. Nya lösningar och förändringar genomfördes som engångsåtgärder, på ett sätt som var tidskrävande och som krävde mycket planering. Det var inte enkelt att få lösningarna skalbara, de var inte flexibla och de motverkade samarbete. Misstag i början påverkade ytterligare utveckling, och lösningarna kunde vara föråldrade innan de gav fördelar. Kort sagt saknade processen smidighet.

DevOps-metodik å andra sidan härrör från agila rörelser. Det främjar inkrementella och iterativa leveranser och uppmuntrar till samarbete. DevOps syftar också till att eliminera steg som saktar ner leveransen. Det fokuseras på automatisering av processer och förändringar i applikationsarkitekturen så att den stöder en organisations mål. I ett enskilt team är denna metod enkel, men ett helt ekosystem består av flera DevOps-team som arbetar tillsammans och som delar resurser.

Lär mer om DevOPs:

Måste ha full kontroll

För att DevOps ska fungera måste ett team ha full kontroll över sin del av miljön. Mikrotjänster hanterar detta problem genom att dela in system i små ansvarsområden. Varje DevOps-team ansvarar för sina mikrotjänster, som är tillräckligt små för att kunna uppgraderas på några minuter.

Den viktigaste ingrediensen i DevOps med mikrotjänster är automation, och mottot är ”Continuous Everything”. Alla processer i livscykeln för programvaran, inklusive utveckling, konfiguration, testning, leverans och övervakning, måste automatiseras. Detta uppnås huvudsakligen av verktyg som riktar sig mot varje steg, med öppna källor som är utformade för att leverera många viktiga funktioner. Målet är att de enda manuella aspekterna av att leverera en ny funktionalitet ska vara att skriva värdekod, konfiguration och att binda den till förrådet. Att bygga programvara, genomföra enhetstestning, uppdatera artefaktförråd, integrationsprov, hämtning av nya versioner av mikrotjänster, installation, övervakning ska alla automatiseras.

När verktygskedjan kombineras väl börjar den fungera som en PaaS-lösning (platform as service) för DevOps-team, oavsett om processen är intern eller outsourcad. Nyckeln till en framgångsrik PaaS-plattform är åtskillnad mellan varje skikt av abstraktion, såsom kod, affärslogik, byggande och förvaring av artefakter, containerisering, distribution, testning, virtualisering och övervakning. Varje lager måste vara utbytbart, så att telekomoperatören inte är gisslan hos ett en enda teknologi.

Leverans och underhåll av ett PaaS-lager, som genomförs med de verktyg som DevOps-teamen behöver, bör vara det operativa teamets ansvar. Dessa verktyg delas av alla DevOps-team och bör behandlas som en standard som möjliggör alla aspekter av automatisering och säkerställande av konsekvent övervakning och orkestrering av alla mikrotjänster i en miljö.

När konfigurations- och implementeringsbeskrivningen för varje mikrotjänst behandlas som kod blir den en version och skriven som en standard definierad av PaaS. Således finns alla artefakter i olika versioner och behandlas precis som källkoden, och eventuella ändringar som kan påverka målmiljön kan spåras.

Minskar väntetiden

Att använda DevOps-metoden med mikrotjänster innebär att utvecklare inte längre isoleras, det tar bort komplexa livscykler för miljön, minskar tiden att vänta på andra team och möjliggör dagliga förändringar. Teammedlemmar får snabbare feedback som visar resultaten av deras förändringar. Teamen blir mer medvetna om applikationen och får kontroll över hela plattformen. Slutanvändare får mer stabil mjukvara som enkelt kan uppgraderas. Och kontinuitet säkerställs, eftersom DevOps och mikrotjänster möjliggör införandet av förändringar utan att man måste ändra hela portfolion.

Standardiserade implementeringsenheter och molntjänster innebär att system enkelt kan passa in i större leveranspipelines. Lämpligt dokumenterade API-er, som ofta är standardiserade, låter tredje parter och CSP:s utveckla och leverera nya produkter och funktioner utöver befintliga system. Genom mikrotjänster är det möjligt att automatiskt bygga och integrera sådana tillägg och att skapa nya sätt att samarbeta direkt på plattformen.

Det DevOps-baserade tillvägagångssättet för OSS-utveckling och leverans är grundprincipen för Comarch OSS-team. Comarch OSS-teknik och de standarder som används för supportutbyggnad i olika scenarier gör att kunderna kan anpassa lösningar till sina behov. Det är möjligt att distribuera systemet i alla operativsystem, moln eller virtualiserade miljöer som kan starta ett Linux-operativsystem, liksom i någon PaaS-miljö. Avgörande är att Comarch OSS inte är bunden till någon standard eller teknik, så företag som använder Comarch OSS kan bygga på det eller använda det i mer omfattande DevOps-projekt.

Nyheter

  • Annons 4