Förbättra upplevelsen för kunder och anställda med RPA

Sponsrat av Nice Under dessa föränderliga tider är det stor press på nätverksoperatörer och deras medarbetare. Ett svar på detta är att skala upp lösningar som använder robotstyrd processautomation (RPA) för att lyfta effektiviteten, förbättra medarbetarnas upplevelse och erbjuda en bättre kundservice i ett snabbt föränderligt landskap. En smart kombination av människor och robotar som arbetar sida vid sida är nyckeln till en god avkastning på din investering.

Förbättra upplevelsen för kunder och anställda med RPA

RPA är inget nytt för företag inom telekombranschen. Men när det kommer till att driva igenom affärsfördelarna och skala upp användningen upptäcker en hel del företag att det är mer komplext än vad man föreställde sig. I slutändan handlar det om att optimera automatiseringen för att kunna nå mätbara affärsmål och förbättra arbetskraftens prestation.

Vägen till framgång är varken snabb eller lätt och det krävs ett tydligt fokus och välplanerade investeringar – men å andra sidan är belöningarna enorma. Det första som behövs för att inleda resan till en högpresterande digital arbetskraft är en tydlig färdplan för hur användningen av automatiseringsteknik ska skalas upp och utökas. Detta är ännu viktigare nu under den pågående pandemin som drar upp takten på införandet av digitala arbetsmetoder i alla branscher.

Telekomföretag höjer effektiviteten och servicenivåerna genom att utöka sin användning av RPA för att automatisera monotona och repetitiva processer i backoffice. Många av dessa implementeringar har utformats för att uppfylla ett plötsligt och brådskande behov från en personal som hastigt har övergått till att arbeta på distans och för att erbjuda kunderna tillförlitliga digitala kanaler.

Robotarbetskraft kan arbeta dygnet runt, blir aldrig trött och kan arbeta med högre precision än människor. Hos företag som har infört RPA innebär det redan betydande kostnadsbesparingar och en mer konsekvent kundupplevelse. I nästa steg ska värde frigöras från dessa investeringar och de ska användas som en drivkraft till långsiktig affärsomvandling.

Investering i lösningar med bevakad automatisering tar automatiseringsvärdet till en helt ny nivå och ger företagen stordriftsfördelar. Lösningar fördesktopautomatisering såsom NEVA (NICE Employee Virtual Attendant) gör det möjligt för organisationer att främja samarbete mellan robot och människa för att kunna klara av föränderliga kund- och medarbetarbehov.

En desktopautomatiseringsrobot består av en virtuell assistent som finns på en medarbetares bärbara dator för att hjälpa personen att hålla uppe takten med förfrågningar från kunder, och för att uppmana medarbetaren att följa riktlinjer  samt identifiera möjligheter till merförsäljning – och allt i realtid. Den befriar medarbetaren från monotona uppgifter med lågt värde som annars ödslar tid varje dag, och därmed kan medarbetaren få mer gjort och fokusera på arbete som skapar mervärde.

En stor mobilnätsoperatör i Östeuropa som valde att investera i en kombination av full RPA robotar  och NICE-desktopautomatiseringslösningar märkte av stordriftsfördelar som med hjälp av automatisering kunde uppnås i hela organisationen. Operatören kunde öka effektiviteten och flexibiliteten och frigöra värde i sina processer för hanteringen av leveranskedjan.

I dag arbetar hela företagets backoffice-personal dagligen med desktop och full RPA  NICE-robotar. Operatören rapporterar att man har kunnat optimera processerna med 70 till 80 procent och att man har uppnått en minskning av processkostnaderna med 45 procent efter investeringen i RPA. Varje robot ger organisationen en årlig besparing på 25 000 euro.

Fördelarna är bland annat:

  • All dokumentation för hantering av lager och personal finns i ett enda system
  • Samtliga algoritmiska uppgifter har tagits över av robotar
  • Desktoprobotar gör att teamledare kan arbeta effektivare, de eliminerar behovet av att behöva använda lagerhanteringssystemens GUI (grafiskt användargränssnitt)
  • Förbättrad hantering av kundrelationer och bättre sammantagen kundupplevelse
  • Medarbetarna gör färre fel
  • Ökad kundnöjdhet (kortare behandlingstid)
  • Tiden för behandling av uppgifter minskas med 50 procent
  • Lägre servicekostnader
  • Medarbetarna kan fokusera på värdefulla, kundinriktade och intäktsgenererande uppgifter

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!

Gratis nyhetsbrev!

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Telekomidag sparar mina uppgifter