nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Det här är en annons från Comarch

Hur kan du förhindra att din datasjö blir ett träsk?

Nätverk

I en tid av snabb teknisk utveckling väller data in till telekomföretag vilket skapar stora sjöar av information som bara väntar på att bli monetiserade. Men det räcker inte att bara samla in data för att generera intäkter. Information ska snarare ses som råmaterial som behöver lokaliseras, extraheras, raffineras och organiseras om den ska kunna komma till praktisk användning. Om inte, kan din datasjö snart stagnera och bli till ett träsk.

Det är viktigt att förstå att även om processer blir alltmer automatiserade så är det människorna i organisationen som är de verkliga drivkrafterna för framgång. Det innebär att du ska uppmuntra en kultur av innovativt tänkande som fokuserar på tillämpning och monetisering av nya verktyg på marknadsmässiga villkor. I en snabbrörlig värld kommer vinnarna att vara de operatörer som kan skapa den perfekta synergin mellan dessa tre element – människor, processer och verktyg.

Med nya tankesätt kommer också nya processer som börjar med en omprövning av hur information lagras. Traditionellt fördelas data på ett sätt som inte tillåter olika domäner att kommunicera på ett bra sätt. En organisations IT-chef tar ansvar för mjukvaruverktygen som möjliggör business intelligence, affärsutveckling, fakturering osv, medan teknikchefen kommer att säkerställa utvecklingen av nätverk och prestanda. Med mjukvarudefinierade nätverk (SDN) tillkommer emellertid virtualisering som gör det möjligt för operatörer och mjukvaruleverantörer att ta bort många av dessa gränser och förena de olika poolerna i datasjön.

Upprättar en vägkarta

Naturligtvis är faran att denna enhetliga databas kommer att bli ett ohanterligt träsk. Det kommer sannolikt att hända när en organisation glömmer att informationen i datasjön behöver organiseras och förfinas om den ska komma till nytta. Å andra sidan lyfter smarta organisationer fram önskade resultat och upprättar en vägkarta som kommer att leda dem dit.

Gemensamma användningsfall är relaterade till operativ effektivitet, kundupplevelse och nya affärsmodeller. Försök inte att genomföra alla tre på en gång, men identifiera en, fokusera sedan mer på delelement som kan ge resultat. Om du till exempel bestämmer att förbättrad operativ effektivitet är det viktigaste användningsfallet kan du bestämma att minimering av förluster relaterade till nätverksfel kommer att få dig dit. Men för varje användningsfall är principen densamma. Bestäm vilket ditt avsedda resultat är och fundera kring hur detta kan uppnås. Det kommer att garantera en bättre bild av vilken typ av data du behöver lokalisera, extrahera, organisera och förfina. Det låter som mycket arbete, men att ta detta steg för steg-tillvägagångssätt kan ge konkreta och stora fördelar.

Lägre löpande kostnader

Integrering av teknik och affärsprocesser, ökad smidighet i arbetet och implementering av metoder för att hantera och övervaka bör resultera i lägre löpande kostnader. Tänk på synergin mellan människor, processer och verktyg som vi nämnde tidigare, och det kommer att stå klart hur det här kan hända. Genom att till exempel identifiera var automatisering skulle vara användbar kommer det också att vara möjligt att stimulera nyckelpersoner att satsa på detta. Samtidigt blir din arbetsstyrka alltmer lättrörlig och då utvecklas organisationens kompetensbas. Det uppmuntras till ett djupare samarbete och främjar en starkare känsla av att vara en intressent i alla nivåer i företaget vilket minskar personalomsättningen och kostnaderna för nyrekrytering.

Dessutom innebär noggrann övervakning av processer att de kan finjusteras för full optimering. Detta har en tydligt inverkan på utgifter för nyutveckling eller nya investeringar eftersom data som härrör från övervakning gör det möjligt för operatörerna att behålla sina system på optimal nivå när de planerar och genomför uppgraderingar och kan ha fördel av en mångdimensionell syn på teknisk- och affärsmässig verksamhet och en fullständig förståelse för kundernas krav.

Ökar lojaliteten

Ett kundfokuserat användningsfall bör ha en direkt inverkan på intäkterna, eftersom data kan användas för att skräddarsy tjänster för specifika typer av kunder och öka lojaliteten. Virtuella nätverk ökar också smidigheten vilket gör det möjligt för en operatör att använda automatisk skalning som uppfyller kraven hos dessa kunder.

Slutligen kan operatörerna tjäna pengar på nya sätt, speciellt i förhållande till IoT och smarta anslutningar över branschens vertikaler. Smarta stadsplanerare kan till exempel använda en operatörs data för att planera och anpassa kollektivtrafiken.

Vi på Comarch förstår att operatörer måste samla in data, så sjön är oundviklig. Men den behöver inte bli ett träsk. Comarch OSS/BSS Data Analytics Platform  gör det möjligt för en organisation att genomföra användningsmetoden och analysera varje mål grundligt stegvis för att på så sätt bidra till att skapa mervärde från data. Och även om din datasjö redan har blivit ett träsk, kan lösningen hjälpa dig att städa upp det.

Nyheter

  • Annons 4