Så skapar du en lyckad kundupplevelse på ditt företag

Sponsrat av Avaya Det blir allt svårare att särskilja sig från konkurrenterna. Detta i takt med att produkter och tjänster blir allt mer lika samtidigt som kunderna kräver mer. Dagens kunder vill ha allt – men inte samtidigt.

Så skapar du en lyckad kundupplevelse på ditt företag

Dagens kunder ställer företagen inför en utmaning, ibland vill de vara självständiga och sköta köpet själv medan de vid andra tillfällen vill ha mänsklig interaktion. De vill kunna använda WhatsApp, Messenger och Alexa för att kommunicera, men vill samtidigt kunna ringa ett traditionellt samtal när de känner för det.

Gartner kallar dagens kunder för ”The everything customer” och att möta deras behov kan vara en utmaning. Men hur gör du för att tillfredsställa dessa kunder? En nyligen publicerad artikel i Harvard Business Review menade att marknadsföringen är död, eftersom kunderna blir allt mer fokuserade på lojalitet och relationsbyggande, snarare än att lockas av enskilda marknadsföringskampanjer. För att skapa ett framgångsrikt företag är det otroligt viktigt att möta kundens behov och få dem att känna sig uppskattade. Att skapa positiva kundupplevelser bygger lojalitet!

Du behöver utgå från kundens behov för att hitta den bästa lösningen och kunna leverera bra och personliga råd om tjänsten eller produkten. Det är också viktigt att kunden upplever snabb och god service. Om du kan få din kund att känna sig sedd och möta kundens behov så har du en kund som känner sig uppskattad.

Så kan du leverera bra kundservice som gör skillnad

Först och främst behöver du titta på karaktärsdragen för ”The everything customer” och definiera vad som behövs för att skapa den bästa upplevelsen för dem. Kundupplevelsen behöver kännas lätt, naturlig och intuitiv samtidigt som den behöver vara snabb och proaktiv. Med andra ord – varje möte kunden har med din organisation ska kännas enkelt.

För det andra så behöver det vara personaliserat och skräddarsytt för varje kund, åtminstone så behöver kunden känna att det är så.

För det tredje ska det vara intelligent, vilket innebär att det ska vara välinformerat och relevant, baserat på i vilket sammanhang kunder befinner sig och vilket moment som är viktigast för den enskilda kunden.

Sist men inte minst så behöver det vara konsekvent. Kunden behöver veta vad denne kan förvänta sig och bemötandet ska upplevas liknande, oavsett var i kundresan man befinner sig. Utöver detta så behöver kundresan vara lika smidig på andra hållet, som exempelvis vid returer eller återbetalning.

Kundresan behöver vara minnesvärd för att särskilja sig från andra upplevelser som finns där ute. Vi människor minns hur upplevelser fått oss att känna och en frustrerande eller irriterande upplevelse stannar i kundens minne. Därför är det så viktigt att skapa, och bli ihågkommen för, en minnesvärd och positiv upplevelse. Även om det inte garanterar lojalitet från ”The everything customer”, deras lojalitet har ett kort utgångsdatum. Men ett varumärke är en samling av alla de upplevelser som ges och de positiva upplevelserna är de som spelar roll.

Skifta fokus och skapa upplevelser som spelar roll

Att skräddarsy en kundupplevelse som möter och överträffar kundens förväntningar genom en integrerad, sömlös upplevelse, är ingen lätt uppgift. Det kräver fokus på hela upplevelsen, där alla upplevelser kring varumärket och kundresan knyts samman. Kundupplevelse, medarbetarnas upplevelse, ”user experience”, automatisering ochartificiell intelligens behöver kopplas samman i ett välfungerande system. Allt behöver vara länkat till varandra för att undvika stuprör. Det är en helt ny spelplan – där företag behöver försäkra sig om att kunder och medarbetare har allt de behöver innan de frågar efter det och innan de vet att de behöver det!

Så möter du utmaningen med Avaya’s plattform OneCloud

Genom att följa globala trender och verkligen förstå behoven för dagens företag så har Avaya utvecklat verktyg som hjälper organisationer att leverera de upplevelser som dagens kunder förväntar sig. Avaya Onecloud TM är en uppsättning komponerbara, cloud-baserade appar och AI-komponenter som anpassar sig efter ditt företags behov och ser till att du kan leverera en upplevelse av hög kvalité. För att uppnå detta, fokuserar Avaya Onecloud TM på de fyra grundpelarna i en fullvärdig upplevelse:

  • Allt är sammankopplat genom hela resan – vid varje kontakt, genom varje kontaktpunkt och enhet, oavsett kanal, interaktion, resurs eller tid.
  • Den är arrangerad så att kunder och medarbetare har allt de behöver nära till hands genom att undvika stuprör inom resursfördelning, applikationer eller funktioner.
  • Den har fokus på att stärka varje medarbetare med rätt stöd, verktyg och coachning, från första mötet med företaget och under hela ”kundens resa”.
  • Alltid intelligent genom att ha ett konstant fokus på ny kunskap och därmed kunna ta informerande beslut och identifiera nästa steg för både kunder och medarbetare.

Så skapar du lösningen

I framtidens affärsmodell skapas affärer med kunden i fokus, där varje upplevelse är skräddarsydd. Det går inte att skapa nöjda kunder och medarbetare med appar som fungerar som stuprör och inte kan kopplas till varandra. Avaya OneCloudTM  möjliggör för företag att få varje kund eller medarbetare att känna sig som att de är favoriten – det ger företagen en konkurrensfördel. Med Avaya OneCloudTM  kan upplevelser snabbt levereras, oavsett vad som händer så är företaget redo att agera snabbt.

Företag kan kombinera teknologin från en digital arbetsplats med kraften i tvärfunktionella team. Allt kan skapas i ett mixat team av kundservice och ämnesexperter till produktchef, tillverkning, teknisk support och ekonomi.

Det finns också möjlighet att kombinera fördelarna med Avaya’s lösningar tillsammans med ledande cloud-plattformar. Det går att använda vilken IaaS-leverantör som helst och kombinera ny cloud-teknologi med existerande investeringar för att accelerera innovation och minska migreringsarbete. Avaya OneCloudTM inkluderar även den fulla kapacitet som förväntas idag för kontaktcenter som service (CCaaS) och unified communication som tjänst (UCaaS) erbjuder. Allt är inkluderat – olika enheter för slutanvändaren till kommunikationsapplikationer och en infrastruktur för cloud. Tack vare användningen av den mest innovativa teknologin baserad på microservice-arkitektur är lösningen:

  • Dynamisk – det släpps nya funktioner varannan vecka
  • Skalbar – från fem till tusentals användare
  • Formbar – sömlösa integrationer med dina nuvarande applikationer via API:er
  • Flexibel – kan utvecklas i ditt datacenter, i din cloud-infrastruktur eller i Avaya cloud.
  • Säker – den lever upp till de hårda krav som finns inom exempelvis finansbranschen och vården
  • Pålitlig – levererar tillgänglighet upp till 99,999%

Uppnå mer med Avaya

Genom att leverera cloud som en uppsättning verktyg snarare än en destination, så levererar plattformen en helt ny nivå av agilitet i ditt företag. Genom att stärka medarbetarna och få varje kund att känna sig som din favoritkund så hjälper Avaya företag och människor genom att leverera upplevelser som spelar roll. Kontakta Avayas representant direkt eller via detta formulär för att lära dig mer om hur Avaya OneCloudTM kan hjälpa ditt företag möta dagens utmaningar och skapa riktiga konkurrensfördelar på marknaden.

Titta på vårt webinar för att lära dig hur Avaya OneCloudTMkan hjälpa din organisation att uppnå mer!

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.