Personlig kontakt borgar för nöjda kunder

Kundservice Personliga kontakter gör kunderna mer nöjda. Det visar senaste undersökningen från Svenskt Kvalitetsindex. Men trenden när det gäller kundnöjdhet fortsätter att dala i landet.

Personlig kontakt borgar för nöjda kunder

För tredje året i rad sjunker nöjdheten bland både privat och företagskunder. I jämförelse med våra grannländer, Danmark, Finland och Norge så är vi i Sverige mindre nöjda med våra företag och andra organisationer.

En gemensam trend från 2013 års mätningar är att service-leveransen blir mer och mer viktig.

Det är med andra ord i dialog och kontakt med kund som företag och organisationer kan göra skillnad. I 2013 års mätningar ser man tydligt att de kunder som varit i kontakt är mer nöjda och lojala jämfört med de som inte har varit det. Vidare så är de kunder som upplever att leverantören tog initiativet till kontakten mycket nöjda. I många öppna kommentarer efterfrågas också den typen av initiativ. Proaktivitet är alltså något som bör prioriteras mer.

Branscher som toppar

Energibranschen är en av de branscher som över en längre tid stadigt förbättrat sig och är i år tillsammans med myndigheter den bransch som ökat mest i nöjdhet. Gemensamt för dessa två områden är att man helt enkelt börja tänka ”kund” i organisationerna. När det gäller bankrelaterade områden inklusive lån, sparande och livförsäkring så har kunderna blivit mindre nöjda.

Missnöje i kontaktcentret

I årets nationella medarbetarstudie, SKI Medarbetare, så kom det fram att arbetsglädjen sjunkit dramatiskt (från 70 till 63). En notering som gjordes var att yngre anställda i vården upplever att man inte hinner med arbetet på ordinarie arbetstid, att man har svårt att finna en balans mellan fritid och arbete samt att man saknar stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning. Dessa medarbetare ger också mycket pessimistiska betyg på huruvida man ser sig själv på arbetsplatsen om två år.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.