Biträdande Enhetschef IT

Om tjänsten

Biträdande Enhetschef IT

Tjänst: Biträdande Enhetschef IT

Företag: Läkemedelsverket

Sista ansökan: 2020-12-09

Ansökan: Ansök här

Läkemedelsverkets uppdrag är att se till att läkemedel och övriga produkter inom ansvarsområdet är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till folk- och djurhälsan, hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Det är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö.

Beskrivning av verksamhet

Läkemedelsverkets IT-enhet består av ett åttiotal medarbetare med helhetsansvar för att utveckla, förvalta och supporta myndighetens IT-system.

 • Vi samarbetar med användarna för att utveckla verksamheten och skapa IT-stöd som gör nytta.
 • Vi deltar i hela livscykeln från idé, arkitektur & design, utveckling, test & driftsättning, förvaltning & incidenthantering och användarstöd.
 • Vi utvecklar kontinuerligt arbetssätt, teknik, verktyg och hur vi samarbetar i team för att på bästa sätt leverera.

Läkemedelsverket har hundratalet affärsapplikationer och en löpande projektportfölj på 15 – 20 parallella projekt och förstudier. Just nu växlar vi upp och befinner oss i en spännande utvecklingsfas med nya arbetssätt och stora förändringar i systemlandskapet där nya tekniska plattformar ersätter de gamla och där vi jobbar tätt tillsammans med kärnverksamheten för att möta framtida behov. Genom digitalisering skapar vi bättre förutsättningar för Läkemedelsverket att vara en ledande kraft för bättre hälsa.

Enheten består av fyra grupper: IT Drift & Support, IT Utveckling 1, IT Utveckling 2 och IT Verksamhetsutvecklingsstöd.

Arbetsuppgifter

 • I rollen har du det taktiska och operativa ansvaret för enhetens leveranser och du ansvarar för att skapa större genomförandekraft på IT.
 • Med fokus på den interna leveransen utvecklar du IT-enhetens arbetssätt och processer.
 • Du bidrar till realisering av LV’s digitaliseringsstrategi genom att tillsammans med verksamheten ta fram myndighetens långsiktiga projekt- och förvaltningsplan, samt omsätter denna i praktiken med resurssättning och kostnadsstyrning.
 • Ansvaret inkluderar även upphandling, avtal och inköp av IT-tjänster och produkter.
 • Läkemedelsverket arbetar med förvaltning enligt förvaltningsmodellen PM3 där du också kan ta rollerna som objektägare IT för förvaltningsobjekt samt vara IT’s representant i styrgrupper för relaterade projekt.
 • Vi bygger en agil organisation från portföljhantering till agila utvecklingsteam.
 • I rollen kommer du att vara med och utveckla arbetssätt och metoder för att stödja detta.
 • Som ledare på Läkemedelsverket ser vi även att du är en god företrädare för vår ledarfilosofi vilken innebär att leda, styra, utveckla och företräda genom helhetssyn, mod, engagemang och målfokus.
 • Du rapporterar direkt till Enhetschef IT.

Utbildning och erfarenhet

 • Du som söker tjänsten har en högskoleutbildning inom systemvetenskap eller motsvarande.
 • Du har flera års erfarenhet som chef inom IT, med så väl personal- som budgetansvar, och du är van att leda förändring och utveckling.
 • Du har erfarenhet av PM3 samt implementation av SAFe eller motsvarande modeller.
 • Du har erfarenhet av agil utveckling och portföljhantering.
 • Önskvärt är flera års erfarenhet av arbete i statlig myndighet och har du erfarenhet av upphandlingar enligt LOU är det meriterande.

Personliga egenskaper

Du fattar tydliga beslut, sätter upp väldefinierade, mätbara mål och anger tidsramar. Du tar initiativ, agerar förtroendeingivande och självständigt, tar ansvar och ser till att saker blir utförda. Du delegerar arbetsuppgifter effektivt och rättvist samt motiverar människor genom att ge dem ansvar och befogenhet, och du föregår med gott exempel som chef.

Du har ett brett och övergripande synsätt på olika frågor, händelser och skeenden och inser deras långsiktiga betydelse. Du skapar omfattande och effektiva kontaktnät såväl inom som utanför organisationen.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Sista ansökningsdag: 20-12-09
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: IT Enheten
Diarienummer: 2.4.1-2020-099031

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Kontakt
Du är välkommen att kontakta IT-chef Pelle Persson på 018-174959. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Åsa Kumlin Howell, SACO och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se

Välkommen med din ansökan!

Senaste artiklarna

Lär dig mer!

Professional

Whitepaper

Contact center

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.